Travel Update :

ชวนเที่ยวตลาดน้ำ อ่างทอง


จังหวัดอ่างทอง คือจังหวัดหนึ่งในภาคกลางที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวไปไม่น้อยกว่าจังหวัดอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะชื่อเสียงในเรื่องของการท่องเที่ยว ตลาดน้ำแหล่งกินเที่ยวช้อปที่ไดรับความนิยมไม่น้อยไปกว่าสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดอีกด้วย

     จุดหมายแรกที่อยากแนะนำให้คุณไปเยือน คือ ตลาดน้ำอเนกฟาร์มทุ่งอ่างทองเป็นตลาดน้ำเปิดใหม่ที่เสนอจุดขายความเป็นตัวตนของคนอ่างทอง สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร ธรรมชาติ วัฒนธรรม และอีกมากมาย สินค้าภายในตลาดมักเป็นของพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นของทานอาหารหรือของผลไม้ตามฤดูกาล

     และสุดท้ายที่คุณต้องไม่พลาดไปเยือน คือ ตลาดทั่วฟ้าเมืองไทยแต่ละที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานและที่ตลาดศาลเจ้าโรงทองจังหวัดอ่างทองนี้ก็เช่นกัน สำหรับตลาดแห่งนี้แค่เห็นชื่อก็คงรู้แล้วว่าต้องมีความเกี่ยวข้องกับดินแดนมังกรเป็นแน่ เพราะตัวตลาดมีศาลเจ้าให้ผู้คนสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และวิถีชีวิตที่สืบต่อกันมา อย่างยาวนานโดยมีร้านค้าต่างๆ คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นกันเอง


ข้อมูลโดย : WWW.TIEWPAKKLANG.COM

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: