Travel Update :

เที่ยวตลาดริมน้ำ ล่องเรือไหว้พระรอบเกาะเกร็ด

 

อบจ.นนทบุรี จัดตลาดริมน้ำและล่องเรือไหว้พระรอบเกาะเกร็ดฟรี ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 ณ ตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

     เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มต่างๆ ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ได้มีแหล่งจำหน่ายหรือเป็นแหล่งเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อโดยตรง 

     สินค้าที่นำมาจำหน่าย มีทั้งผลไม้สวนนนท์ ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) และสินค้าขึ้นชื่อจากทุกมุมของจังหวัดนนทบุรี และบริเวณใกล้เคียง 

     นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม จึงได้จัดให้มีการล่องเรือไหว้พระรอบเกาะเกร็ด รวม 10 วัดฟรี ประกอบด้วย วัดใหญ่สว่างอารมณ์ วัดบางจาก วัดเสาธงทอง วัดไผ่ล้อม วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร วัดฉิมพลีสุทธาวาส วัดกลางเกร็ด วัดเชิงเลน วัดท่าอิฐและวัดแสงสิริธรรม 


     ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 เริ่มรอบแรกเวลา 09.00 น. และออกทุกๆ 1 ชั่วโมง จนถึงเวลา 14.00 น. ใช้เวลาเดินทางรอบละ 3 ชั่วโมงครึ่ง

     สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาสังคมกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โทรศัพท์ 0-2591-6700, 0-2591-6780

     การเดินทางไปวัดสว่างอารมณ์ สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว โดยใช้เส้นทางถนนราชพฤกษ์ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ตั้งอยู่ระหว่างถนนรัตนาธิเบศร์กับถนนชัยพฤกษ์ (สะพานพระราม 4 ปากเกร็ด)

    หรือใช้ รถยนต์ประจำทางสาย 18, 69 รถสองแถวเล็กสายวัดแสงสิริธรรม วัดเชิงเลน ตลาดท่าอิฐ ลงตลาดท่าอิฐ มีรถรับส่งฟรีข้างจุดตรวจตรงข้ามที่จอดรถ (ต้นทางสาย 18)

ข้อมูล ททท.


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: