Travel Update :

กองหินแดง แหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงของเกาะเต่า

กองหินแดง เกาะเต่า คืออีกหนึ่งแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ทางทิศเหนือของเกาะนางยวน ใกล้กับถ้ำใต้น้ำของเกาะนางยวนเหนือ เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มเกาะนางยวน ความลึก 18 เมตร มีกองหินสองกองเป็นจุดดำน้ำที่เยี่ยมมาก มีสัตว์นานาชนิด คุณจะได้เห็นปะการังอ่อน แส้ทะเล โฟลิปของปะการัง ปะการังเขากวางที่สวนใต้น้ำแห่งนี้ จะเห็นปลาวัว ปลาผีเสื้อ ปลากระพง และปลาอีกมากมายว่ายไปมา

      และที่กองหินแดง คุณจะพบกับปะการังลูกโป่งเล็ก โคโลนีเป็นแบบโขด หรือแผ่นหนา ที่มีลักษณะแบบแมนดรอยด์ (คือเป็นร่องลงไปที่มีซีโนสเตียมสั้น) เซ บต้าขนาดใหญ่ แข็ง ผิวเรียบ ยื่นออกมาและกระจายเป็นวงกว้าง ผนังแข็ง ไม่มีโคลูเมลลา หนวดยื่นออกมาเฉพาะตอนกลางคืน ในตอนกลางวันโคโลนีทั้ง หมดจะปกคลุมไปด้วยถุงที่มีลักษณะเหมือนองุ่นเม็ดเล็กๆ หรือแบ่งออกเป็นสองกิ่งเท่าๆ กัน มันสามารถหดตัวได้เมื่อถูกรบกวน

รวมภาพกองหินแดง เกาะเต่า

กองหินแดง เกาะเต่า

กองหินแดง เกาะเต่า
ที่มา :E-Marketing - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: