Travel Update :

SCUBA ชมแนวปะการังที่"เกาะหลักง่าม"

หลักง่าม หรือ เกาะหลักง่าม (Lak Ngam) เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ทางทิศใต้ของเกาะง่ามน้อย อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร มีลักษณะเป็นหินโผล่กลางน้ำ เกาะหลักง่ามใต้น้ำมีปะการังสวยงามมาก โดยปะการังรอบเกาะเป็นแบบแนวปะการังริมฝั่ง ปรากฎอยู่รอบเกาะมีระดับความลึก 10-12 เมตร มีสภาพสมบูรณ์ดี เหมาะสำหรับการดำน้ำลึกที่ชุมพร

      เกาะหลักง่าม อยู่ห่างจากหาดทุ่งวัวแล่นประมาณ 1.5 ชั่วโมง หินโผล่พ้นน้ำ ขนาดกว้างแค่ 20-30 เมตร มีอยู่สองก้อน เป็นที่ให้นกทะเลมาพักอาศัย เวลาเรือแล่นผ่าน นกทะเลเหล่านี้จะบินหนี ถ้านกรู้สึกว่ามันปลอดภัย มันก็บินกลับลงมาเกาะใหม่

รวมภาพหลักง่าม (เกาะหลักง่าม) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

หลักง่าม (เกาะหลักง่าม) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

หลักง่าม (เกาะหลักง่าม) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

ที่มา :E-Marketing - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: