Travel Update :

พักผ่อนหย่อนใจแบบสบายๆที่ "เกาะคลุ้ม"เกาะคลุ้ม : เป็นเกาะประวัติศาสตร์จากยุทธนาวีที่เกาะช้างของจังหวัดตราด เกาะแห่งนี้เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจแบบสบายๆ เป็นแหล่งตกปลาและชมทัศนียภาพของลานหิน คือ หินลูกบาตและหินลาดหลังคุ้ม ที่สวยงามตามธรรมชาติ แม้เป็นเพียงเกาะที่มีขนาดไม่ใหญ่มากแต่ทั้งนี้มีชายหาดทรายขาวให้นั่งรับลมทะเล และสามารถลงเล่นน้ำชมความสวยงามใต้ท้องทะเลได้อย่างดีด้วย

     โดยเกาะแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของยุทธนาวีที่เกาะช้าง ซึ่งเป็นเหตุการณ์รบทางเรือ ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากกรณีพิพาทระหว่างไทยกับอินโดจีน ฝรั่งเศส ในเดือนกันยายน พ.ศ.2482 ขณะที่ฝรั่งเศสจะประกาศสงครามกับเยอรมัน ฝรั่งเศสขอให้รัฐบาลไทยทำสัญญาไม่รุกรานกันทางแหลมอินโดจีน รัฐบาลไทยได้ตอบฝรั่งเศสไปว่าไทยยินดีจะตกลงตามคำของฝรั่งเศส แต่ขอให้ฝรั่งเศสตกลงบางประการ

     กล่าวคือ ให้ฝรั่งเศสปรับปรุงเส้นแบ่งเขตแดนให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและหลักความยุติธรรม กล่าวคือ ฝ่ายไทยได้เสนอให้ถือแนวร่องน้ำลึกเป็นเกณฑ์และให้ฝรั่งเศสคืนดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงที่ฝรั่งเศสยึดไปคืนให้ไทยเป็นต้น จึงปรากฏว่าไม่เป็นที่ตกลงกัน

     ต่อมาราษฎรได้เดินขบวนแสดงประชามติ เรียกร้องดินแดนที่เสียไปหนักขึ้นกรณีพิพาทจึงได้เริ่มลุกขึ้นตามชายแดนเป็นแห่งๆ และทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จนถึงขั้นใช้กำลังทหารเข้าทำการสู้รบกันทั้งกำลังทางบก เรือ และอากาศ สำหรับทางเรือได้มีการรบกันบริเวณด้านใต้ของเกาะช้าง ระหว่างกำลังทางเรือของไทยและของฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2494 ซึ่งเป็นที่ตั้งของเกาะคลุ้มในปัจจุบัน

     เกาะคลุ้ม มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาแฝด 2 เกาะติดกัน โดยมีสันทรายขนาดใหญ่เชื่อมตรงกลาง มีอ่าวขนาดเล็กที่เกิดจากแนวเขาที่โอบล้อมน้ำทะเลไว้ จึงเป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบ และสวยงาม

     การเดินทาง : จากแหลมงอบใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวไว้พร้อมสรรพ

ข้อมูลโดย :
สีสันตะวันออก : Colours of the East

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: