Travel Update :

ทะเลใน แอ่งน้ำธรรมชาติสีเขียวมรกตะเลใน หรือ ทะเลสาบกลางภูเขา คือแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่ตั้งอยู่บนเกาะแม่เกาะ อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

     ทะเลใน เป็นแอ่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาหินปูนที่สูงสลับ ซับซ้อนแต่มีอุโมงค์ใต้น้ำที่เชื่อมต่อกับทะเล การกำเนิดของทะเลสาบน้ำเค็มนี้ได้มีการสันนิษฐานว่า เกิดจากการยุบตัวของหินชั้นล่างทำให้เกิดบ่อยุบ ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆ กับหมู่เกาะ หรืออาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในกระบวนการเดียวกับการเกิดถ้ำ

ข้อมูลโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: