Travel Update :

งดอีกปี ! มาฆบูชานี้ 'พุทธมณฑล' ประกาศงดจัดงานเวียนเทียน เนื่องจากสถานการณ์โควิด19


งดอีกปี ! มาฆบูชานี้ 'พุทธมณฑล' ประกาศงดจัดงานเวียนเทียน เนื่องจากสถานการณ์โควิด19


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีมติประกาศงดจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม เนื่องในวันมาฆบูชา 2564 หรือในวันที่ 23-27 ก.พ 2564 ที่จะถึงนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19


     ส่วนวัดในแต่ละจังหวัด หากต้องการจัดงานเวียนเทียน ขอให้วัดปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด และจัดให้มีการเวียนเทียนเป็นรอบๆ ตามความเหมาะสม หรือกำหนดจุดยืนในการประกอบพิธีในวันดังกล่าวตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังแนะนำให้ประชาชนหันมาทำบุญเวียนเทียนแบบออนไลน์แทน


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: