Travel Update :

ททท. ขอเชิญร่วมกิจกรรม สมโภช 1188 ปี เมืองแพร่


ททท. ขอเชิญร่วมกิจกรรม สมโภช 1188 ปี เมืองแพร่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมกิจกกรม “สมโภช 1188 ปี เมืองแพร่” ในระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2559 ณ บริเวณวงเวียนน้ำพุหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่

   นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า จากประวัติศาสตร์จังหวัดแพร่ก่อตั้งขึ้นราวปี พ.ศ. 1371 โดยพ่อขุนหลวงพล หรือพญาพล ซึ่งได้พาคนไทยเชื้อสายไทยลื้อ –ไทยเขินส่วนหนึ่งมาจากเมืองเชียงแสน ไชยบุรี และเวียงพางคํา ลงมาสร้างบ้าน แปงเมือง และเสริมกำแพงเมืองเดิมให้สูงขึ้น และขนานนามว่าเมืองพลนคร หรือเมืองแพร่ในปัจจุบัน โดยในปี 2559 นี้เมืองแพร่มีอายุครบ 1,188 ปี จังหวัดแพร่ จึงได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองเมืองแพร่ครบรอบ 1,188 ปี ในระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณตามแบบล้านนาเมืองแพร่อันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น โดยจัดกิจกรรม พิธีกรรมตามความเชื่ออันเป็นสิริมงคลแก่เมืองแพร่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดความสนใจของนักท่องเที่ยวต่อจังหวัดแพร่ โดยใช้ทุนทางประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม มาเป็นแรงจูงใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้รู้จักเมืองแพร่มากขึ้น โดยจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีรูปแบบเฉพาะของเมืองแพร่


   กิจกรรมใน “พิธีสมโภช 1188 ปี เมืองแพร่” ประกอบด้วยในวันที่ 29 มกราคม 2559จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น พิธีสวดเบิกสี่มุมเมือง และพิธีนั่งปรกอธิษฐานจิต 4 ทิศ ในวันที่ 30 มกราคม 2559จะมีพิธีบวงสรวงพระหลักเมือง และสมโภชยกยอดปลีบัวมณฑปศาลหลักเมือง พิธีสืบชาตาหลวงเมืองแพร่ ขบวนแห่เครื่องสักการะ และขบวนช่างฟ้อนบวงสรวง จำนวน 1,188 คน ฟ้อนถวายสักการะเทพยาดาอารักษ์เมืองแพร่ และถวายดวงพระวิญญาณเจ้าหลวงเมืองแพร่ พิธีถวายเครื่องสักการะ พิธีทำบุญทักษิณานุปทานทำบุญอุทิศถวายดวงพระวิญญาณเจ้าหลวงเมืองแพร่ โดยผู้ร่วมกิจกรรมวันนี้จะได้รับเหรียญที่ระลึก 1188 ปี ในวันที่ 31 มกราคม 2559จะมีพิธีทำบุญตักบาตรสมโภชเมืองแพร่ 1188 ปี การแสดง "Lighting and Sound เล่าขานตำนานเมืองแพร่” ชมการจุดพลุสมโภชเมืองแพร่ 188 ลูก


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: