Facebook Twitter
gPlus 
-

ข่าวสาร ท่องเที่ยว

|

เปิดแล้ว! เทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

 

ท่องเที่ยว ตระการตาพฤกษาหลากสีสัน เสน่ห์มวลดอกไม้นานาพรรณ รังสรรค์พรรณพฤกษา ราชินี เทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) 1 ธันวาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

     เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 2558 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) โดยมี ดร.อำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถวายรายงาน พร้อมด้วยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา หัวหน้าฝ่ายพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และแขกผู้มีเกียรติทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ณ บริเวณประตูช้างค้ำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่


 


     สำหรับเทศกาลชมสวน (Flora Festival) นับเป็นเทศกาลยิ่งใหญ่ประจำปีที่นักท่องเที่ยวต่างให้การรอคอยที่จะได้ชื่นชมความงามของไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด โดยในปี 2558 นี้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานภาคี ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ ได้จัดงานขึ้นภายใต้แนวคิด “Flora of the Queen พฤกษา ราชินี” ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสอันเป็นมหามงคล พร้อมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร ด้านพฤกษศาสตร์การเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่

     ภายในงานทุกท่านจะได้ชมไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณจากมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง กว่า 20 แห่ง รวมทั้ง 7 จุดไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดในงาน เริ่มต้นด้วยนิทรรศการ 84 พรรณพฤกษาราชินี ซึ่งจัดแสดงพรรณไม้ที่เกี่ยวเนื่องในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 84 พรรณไม้ในรูปแบบนิทรรศการ และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ชมนิทรรศการ “ภูษาราชินี” จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าทอที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้ทรงส่งเสริมและพัฒนา/ เสวนาวิชาการ เรื่อง ภูษาราชินี และ เรื่อง อนาคตผ้าทอไทย การออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรม รวมทั้งการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าทอไทย


 


     ไฮไลท์ที่ 2 เรียนรู้วิถีแบบพอเพียง ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ จำลองบรรยากาศและวิถีชีวิตเกษตรกรรมตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ สาธิตการสีข้าว การเลี้ยงหมู เลี้ยงปลา ไส้เดือนดิน การเลี้ยงจิ้งหรีด รวมทั้งการปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัว ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่มากยิ่งขึ้น

     ไฮไลท์ที่ 3 ศึกษาป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ ณ บริเวณสวนไม้ชุ่มน้ำ แหล่งสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง” การจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รู้จักพรรณไม้หลากหลายชนิดทั้งไม้ใช้สอย ไม้อาหารและไม้เศรษฐกิจ เรียนรู้รูปแบบและประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ ตามวิธีการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้

     ไฮไลท์ที่ 4 ตระการตากล้วยไม้นานาพันธุ์ทั้งพันธุ์แท้และพันธุ์ผสม กว่า 10,000 ต้น พร้อมมุมถ่ายรูปสวยๆ ที่ผสมผสานประติมากรรมดอกไม้ในรูปแบบ Orchid chandelier ซึ่งได้จัดแสดงขึ้นในงานนี้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้น


 


     ไฮไลท์ที่ 5 มนต์เสน่ห์พรรณพฤกษา ราชินีของดอกไม้ ตรึงตาตรึงใจไปกับมนต์เสน่ห์ของไม้ดอกเมืองหนาวที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมกันทุกเดือน เริ่มต้นด้วยเดือนธันวาคม เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของราชินีกล้วยไม้และกล้วยไม้สายพันธุ์อื่นๆ ช่วงปลายเดือนธันวาคม ถึง มกราคม ชมราชินีแห่งดอกไม้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ทิวลิปหลากสีสันบานสะพรั่งนับหมื่นดอก เดือนกุมภาพันธ์ ชมเสน่ห์ล้ำลึกของกุหลาบ ราชินีแห่งดอกไม้ที่จะตราตรึงใจท่านไปตลอดช่วงเดือนแห่งความรัก ณ เรือนไม้ดอกควบคุมอุณหภูมิ

     ไฮไลท์ที่ 6 ตื่นตาตื่นใจกับอุโมงค์ไม้ดอก ที่สุดแสนโรแมนติก แต่งแต้มด้วยไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณที่เรียงร้อย พร้อมผลิบานสร้างสีสันบนเส้นทางยาวกว่า 70 เมตร ปิดท้ายด้วย Flower Mosaic: มงกุฎดอกไม้ การผสมผสานของดอกไม้หลากหลายสีสันที่ออกมาเป็นลวดลายคล้ายกับมงกุฎดอกไม้ซึ่งเปรียบเสมือนดั่งสัญลักษณ์แห่งความสุข ความสมหวังและความสำเร็จ พิเศษสุดกับกิจกรรม Photo Spot สุดชิค จุดถ่ายภาพในสวนสุดเก๋ และมุมถ่ายภาพใหม่ๆ ที่ทุกท่านยังไม่เคยสัมผัสมาก่อน     นอกจากนี้ยังจะได้ชมความงดงามของหอคำหลวง สถาปัตยกรรมแบบล้านนาอันวิจิตรตระการตาโดดเด่นและสง่างามที่สุด ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ที่ทรงอัจฉริยภาพและทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก ภายใต้แนวคิดว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย”เรือนร่มไม้ สวรรค์แห่งพันธุ์ไม้ร่มชื้น โดมไม้เขตร้อนชื้น แหล่งรวบรวมเฟิร์นโบราณ พรรณไม้หายาก อาคารโลกแมลง สัมผัสแมลงมีชีวิต อาทิ ตั๊กแตนใบไม้ ตั๊กแตนกิ่งไม้ ผีเสื้อ ฯลฯ สวนนานาชาติและสวนจากองค์กรชั้นนำของประเทศ ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษในวันสำคัญต่างๆ ที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวอีกมากมาย เช่น วันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันเด็ก ตรุษจีนและวาเลนไทน์


 


     สำหรับการเข้าชมเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) นั้น มีอัตราค่าบำรุงสวน คนไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 25 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท ข้าราชการ ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา แสดงบัตรคนละ 25 บาท ถ้านักท่องเที่ยวต้องการเข้าชมสวนแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง สามารถจับจองเป็นเจ้าของบัตรบำรุงอุทยานหลวงราชพฤกษ์แบบรายปี ในราคาบัตรละ 400 บาท

     นอกจากนี้ยังมีการบริการให้นักท่องเที่ยวได้เลือกใช้บริการในการชมสวน เช่น บริการรถพ่วงชมสวน ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท บริการเช่ารถกอล์ฟชั่วโมงละ 600 บาท บริการเช่าจักรยานคันละ 60 บาท/ครั้ง พร้อมคู่มือเส้นทางปั่นจักรยานในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซุ้มจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการสะสมสิ่งของต่างๆ ทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้มีบริการร้านจำหน่ายของที่ระลึก ภายในร้านจะมีทั้งตุ๊กตา Mascot เสื้อ ร่ม หมวก พวงกุญแจ ฯลฯ อีกด้วย

     ร่วมสัมผัสช่วงเวลาแห่งความประทับใจในเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) ภายใต้แนวคิด “Flora of the Queen พฤกษาราชินี” ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-114110-5 หรือ www.royalparkrajapruek.org

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สัมผัสบรรยากาศแห่งรัก กับกุหลาบนับ 1,000 ต้นในเทศกาลชมสวน

สัมผัสบรรยากาศแห่งรัก กับกุหลาบนับ 1,000 ต้นในเทศกาลชมสวน

ชมความงดงามของ กุหลาบ กว่า 30 สายพันธุ์ นับ 1,000 ต้น ในเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015)

อ่าน 1,770 คน SHARE ความคิดเห็น
เทศกาลชมสวน Flora Festival 2015

เทศกาลชมสวน Flora Festival 2015

8-10 กุมภาพันธ์ 2559 สนุกกับกิจกรรมตรุษจีนมากมาย ในเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

อ่าน 1,579 คน SHARE ความคิดเห็น
ทิวลิปหลากสีสัน..ในเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015)

ทิวลิปหลากสีสัน..ในเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015)

ทิวลิปหลากสีสัน..สุดยอดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวต่างให้การรอคอย ในเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อ่าน 2,355 คน SHARE ความคิดเห็น
เปิดแล้ว! เทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เปิดแล้ว! เทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ตระการตาพฤกษาหลากสีสัน เสน่ห์มวลดอกไม้นานาพรรณ รังสรรค์พรรณพฤกษา ราชินี เทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) 1 ธันวาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559

อ่าน 2,531 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เตรียมจัด เทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015)

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เตรียมจัด เทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015)

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เตรียมจัดเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) ภายใต้แนวคิด Flora of the Queen พฤกษา ราชินี 1 ธันวาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559

อ่าน 2,438 คน SHARE ความคิดเห็น
ชมการแสดงการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น (อิเคบาน่า) ในเทศกาลชมสวน 2014

ชมการแสดงการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น (อิเคบาน่า) ในเทศกาลชมสวน 2014

ขอเชิญร่วมชมการแสดงการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น (อิเคบาน่า) และสาธิตการทำโมจิแบบดั้งเดิม ในเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2014)

อ่าน 2,732 คน SHARE ความคิดเห็น
10 ม.ค.นี้! เที่ยววันเด็กที่เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

10 ม.ค.นี้! เที่ยววันเด็กที่เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

10 มกราคมนี้...เที่ยววันเด็กที่เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ พร้อมสนุกกับกิจกรรมและรับของรางวัลมากมาย

อ่าน 2,028 คน SHARE ความคิดเห็น
24 – 26 ธันวาคมนี้...เที่ยวคริสต์มาสที่เทศกาลชมสวน 2014

24 – 26 ธันวาคมนี้...เที่ยวคริสต์มาสที่เทศกาลชมสวน 2014

24 – 26 ธันวาคมนี้...เที่ยวคริสต์มาสที่เทศกาลชมสวน (Flora Festival 2014) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

อ่าน 2,307 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน