Facebook Twitter
gPlus 
-

ข่าวสาร ท่องเที่ยว

|

ททท.ชวนร่วมงานบุญลอยเรือสะเดาะเคราะห์ชาวมอญที่สังขละบุรี

 

ททท.กาญจนบุรี ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีดั้งเดิมของชุมชนมอญบ้านวังกะ อ.สังขละบุรี ศึกษาความเชื่อเรื่องการบูชาเทวดา การต่อเรือขนาดใหญ่ด้วยลำไม้ไผ่ ชมการเล่นโคม ปล่อยโคมขนาดยักษ์ของชาวบ้าน ร่วมทำบุญสะเดาะเคราะห์ และลอยเรือกลางแม่น้ำบริเวณ “สามสบ”

     ประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ของคนมอญ ว่ากันว่าเกิดขึ้นเมื่อครั้งพระเจ้าธรรมเจดีย์ขึ้นครองราชย์ปกครองอาณาจักรมอญ เมืองหงสาวดี พระองค์ทรงเห็นพระภิกษุสามเณรในเมืองมอญหงสาวดี มีความประพฤติย่อหย่อนต่อพระธรรมวินัย พระพุทธศาสนาในเมืองมอญเกิดมลทินด่างพร้อยมากมาย จึงมีพระราชประสงค์จะสังคายนาพระพุทธศาสนาในเมืองมอญเสียใหม่ เพื่อชำระหมู่พระภิกษุสงฆ์ให้มีความบริสุทธิ์ จึงมีพระราชโองการรับสั่งให้พระภิกษุสามเณรในเมืองมอญลาสิกขาเสียทั้งหมดทั้งประเทศ แล้วทรงส่งปะขาวถือศีล ๘ คณะหนึ่ง

     ซึ่งก็คืออดีตพระเถระผู้ทรงพระไตรปิฎก ทรงความรู้ ตั้งมั่นในศีล ที่พระองค์มีคำสั่งให้ลาสิกขามาถือศีล ๘ เป็นปะขาวนั่นเอง ออกเดินทางไปยังประเทศศรีลังกา เพื่อให้ไปถือการอุปสมบทเป็นพระภิกษุมาใหม่จากคณะสงฆ์ในประเทศศรีลังกา เสร็จแล้วให้เดินทางกลับมาเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ บวชให้แก่คนมอญในเมืองมอญเสียใหม่ คณะของปะขาวนี้ เมื่อเดินทางถึงประเทศศรีลังกาได้รับการอุปสมบทแล้วก็เดินทางกลับ ในระหว่างทางที่เดินทางกลับนั้น เรือสำเภาลำหนึ่งในจำนวนสองลำโดนพายุพัดให้หลงทิศไป

     ส่วนอีกลำหนึ่งเดินทางมาถึงเมืองหงสาวดีโดยปลอดภัย เมื่อทราบถึงพระกรรณของพระเจ้าธรรมเจดีย์ พระองค์จึงมีรับสั่งให้ทำเรือจำลองขึ้นมา ข้างในบรรจุด้วยของเซ่นไหว้บูชาเหล่าเทวดาทุกหมู่เหล่า ด้วยเครื่องเซ่นไหว้นั้น ให้เหล่าเทวดาทั้งหลาย ที่ดูแลพื้นดินก็ดี ที่ดูแลพื้นน้ำก็ดี ที่ดูแลพื้นอากาศก็ดี ได้มาช่วยปัดเป่าให้เรือสำเภาที่หลงทิศไปนั้น ได้เดินทางกลับมาโดยปลอดภัย หลังจากที่พระองค์ทรงทำพิธีสะเดาะเคราะห์แล้วไม่กี่วัน เรือที่หลงทิศนั้นก็เดินทางกลับมาถึงเมืองหงสาวดีโดยปลอดภัย ชาวมอญจึงถือเอาเหตุการณ์นี้ทำพิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ในช่วงกลางเดือน ๑๐ ของทุก ๆ ปี สืบต่อกันมาตราบจนปัจจุบันนี้

     สำหรับประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ชาวไทยรามัญอำเภอสังขละบุรี จะจัดขึ้นเป็นเวลา ๓ วัน ในช่วงวันขึ้น ๑๔-๑๕ ค่ำ และแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูชาเทวดาที่อยู่ในน้ำ ในป่า และบนบก อีกทั้งเพื่อสืบสานประเพณีดั้งเดิมของกลุ่มชน ตลอดทั้งเป็นการเผยแพร่ประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ให้แก่ชุมชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมในงานดังนี้

     ๑. การเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์

     ๒. การบูชาเรือ โดยนำธงกระดาษ และอาหารคาวหวาน ๙ อย่าง ไปบูชาเรือ

     ๓. การสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ โดยการนำธูปเทียน ตามกำลังวันเกิด ไปไหว้ และสะเดาะเคราะห์เพื่อจะมีการเผาธูปเทียนในวันสุดท้ายของงาน

     ๔. การเล่นโคม ปล่อยโคม

     ๕. การตักบาตรน้ำตาลทราย น้ำผึ้ง

     ๖. การเลี้ยงอาหารคาวหวานแก่ผู้มาร่วมงาน

     ๗. การนำเรือไปลอยที่แม่น้ำสามประสบ

     พิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ของชาวมอญที่ทำกันอยู่จะมีการเตรียมงานดังนี้ ก่อนถึงวันพิธี ชาวบ้านจะร่วมกันเตรียมทำธง ร่ม และจัดเครื่องบูชาต่างๆ เพื่อถวายวัด โดยมีการแบ่งงานให้หัวหน้าคุ้มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน รับไปให้ลูกบ้านช่วยกันทำแล้วนำมาส่งที่วัด ผู้ชายส่วนหนึ่งจะมารวมกันที่วัดวังก์วิเวการามเพื่อสร้างเรือจากลำไม้ไผ่ประดับตกแต่งด้วยกระดาษหลากสี

     ในยามหัวค่ำจนถึงเช้ามืดของวันขึ้น ๑๕ ค่ำ ชาวบ้านจะทยอยพากันนำธง ตุง ร่มกระดาษ มาประดับตกแต่งเรือและบริเวณปะรำพิธีอย่างเนืองแน่น พร้อมนำเครื่องเซ่น เช่น กล้วย อ้อย ขนม ข้าว ดอกไม้ ไปวางไว้ในลำเรือ จุดเทียนอธิษฐานให้สิ่งไม่ดี และเคราะห์ร้ายต่าง ๆ ไปให้พ้นจากชีวิตตน และรับฟังบทสวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ และบทสวดสะเดาะเคราะห์จากภิกษุสงฆ์ เมื่อถึงเช้าวันแรม ๑ ค่ำ ชาวบ้านก็มารวมตัวกันตั้งเป็นขบวนแห่ มีการเล่นโคม ปล่อยโคมลอยขนาดใหญ่ ประกอบการร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนาน จากนั้นชาวบ้านทั้งหมดจะช่วยกันลากเรือไปปล่อยกลางน้ำบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำสามสาย ได้แก่ ซองกาเลีย รันตี และบิคลี่ ที่เรียกกันว่า “สามสบ” หรือ “สามประสบ” นั่นเอง

     สำหรับในปีนี้ วันจัดงานจะตรงกับ วันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ททท.สำนักงานกาญจนบุรี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ เดินทางไปเที่ยวชมงานประเพณีที่น่าสนใจครั้งนี้ ณ บริเวณลานหน้าเจดีย์พุทธคยา วัดวังก์วิเวการาม ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และเดินทางเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่าง ๆ ของ อ.สังขละบุรี อาทิ เมืองบาดาล วัดสมเด็จ (เก่า) สะพานมอญ สะพานลูกบวบ และด่านเจดีย์สามองค์
อ้างอิง... เว็บไซต์เที่ยวภาคกลาง / TAT_Kanchanaburi

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ททท.ชวนร่วมงานบุญลอยเรือสะเดาะเคราะห์ชาวมอญที่สังขละบุรี

ททท.ชวนร่วมงานบุญลอยเรือสะเดาะเคราะห์ชาวมอญที่สังขละบุรี

ททท.กาญจนบุรี ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีดั้งเดิมของชุมชนมอญบ้านวังกะ อ.สังขละบุรี  ศึกษาความเชื่อเรื่องการบูชาเทวดา การต่อเรือขนาดใหญ่ด้วยลำไม้ไผ่

อ่าน 3,498 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวสงกรานต์สังขละบุรี 2557 สงกรานต์มอญ 2014

เที่ยวสงกรานต์สังขละบุรี 2557 สงกรานต์มอญ 2014

สงกรานต์ 2014 ใกล้เข้ามาแล้วค่ะ ท่องเที่ยวไทยซ่าส์ขอชวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเที่ยวสงกรานต์สังขละบุรี 2557

อ่าน 5,564 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวสังขละบุรี เมืองชายแดน สุดแคว้นตะวันตก

เที่ยวสังขละบุรี เมืองชายแดน สุดแคว้นตะวันตก

อำเภอสังขละบุรี เป็นอีกหนึ่งอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนพม่า โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 215 กิโลเมตร โดยตัวอำเภอนั้นตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า "สามประสบ" คือบริเวณที่ลำน้ำสามสาย อันได้แก่ ห้วยซองกะเลีย ห้ว

อ่าน 10,627 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวหน้าฝนค้นหาภาพสวย ตอน หมอกขาว ป่าเขียว เที่ยวสังขละบุรี

เที่ยวหน้าฝนค้นหาภาพสวย ตอน หมอกขาว ป่าเขียว เที่ยวสังขละบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี ขอเชิญชวนร่วมคาราวานรถตู้ โครงการเที่ยวหน้าฝนค้นหาภาพสวย ตอน หมอกขาว ป่าเขียว เที่ยวสังขละบุรี ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2555 เส้นทาง กรุงเทพ – กาญจนบุรี

อ่าน 4,557 คน SHARE ความคิดเห็น
ขอเชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์มอญ ที่สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

ขอเชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์มอญ ที่สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

ททท.สำนักงานกาญจนบุรีขอเชิญนักท่องเที่ยวมาสัมผัสประเพณี ที่งดงามของชาวมอญที่ อ.สังขละบุรี ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2555 ร่วมทำบุญใส่บาตรยามเช้า บนสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย (เฉพาะเช้าวันที่ 14 เมษายน)ทดลองชิมข้าวแช่แบบมอญ ชมการเล

อ่าน 4,807 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวสังขละบุรี สักการะด่านเจดีย์สามองค์

เที่ยวสังขละบุรี สักการะด่านเจดีย์สามองค์

ด่านเจดีย์สามองค์ คือ อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ หรือที่เรารู้จักกันในนามของเขตสิ้นสุดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

อ่าน 7,238 คน SHARE ความคิดเห็น
น้ำตกตะเคียนทอง น้ำตกงามแห่งสังขละบุรี

น้ำตกตะเคียนทอง น้ำตกงามแห่งสังขละบุรี

น้ำตกตะเคียนทอง คือ อีกหนึ่งน้ำตกที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงของตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นน้ำตกที่ขึ้นอยู่กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ในบริเวณเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งกั้นแนวเขตชายแดนไทย-พม่า

อ่าน 10,123 คน SHARE ความคิดเห็น
หลงเสน่ห์เมืองแห่งสายน้ำที่ 'สังขละบุรี'

หลงเสน่ห์เมืองแห่งสายน้ำที่ 'สังขละบุรี'

อำเภอสังขละบุรี คือ จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่รักการเที่ยวชมธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนในแบบ ชนบท แน่นอนว่าที่อำเภอสังขละบุรีนั้นจะสร้างความประทับใจให้คุณได้ไม่รู้ลืม...

อ่าน 9,457 คน SHARE ความคิดเห็น
สะพานไม้และกลิ่นควันที่หมู่บ้านมอญ สังขละบุรี

สะพานไม้และกลิ่นควันที่หมู่บ้านมอญ สังขละบุรี

หมู่บ้านมอญ อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพื้นที่ราว 1,000 ไร่เศษ มีราว 1,000 หลังคาเรือน ชาวบ้านเกือบทั้งหมดจัดเป็นผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า

อ่าน 7,325 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน