Travel Update :

ททท. เชิญชวนร่วมงานปฏิบัติบูชา พระธาตุพนม ปี 2558

ททท. เชิญชวนร่วมงานปฏิบัติบูชา พระธาตุพนม ปี 2558

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับมูลนิธิ ร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม และ เทศบาลตำบลพระธาตุพนม กำหนดจัดงาน “ปฏิบัติบูชา พระธาตุพนม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการตามรอยพระบรมสารีริกธาตุในอีสาน ตามตำนานอุรังคธาตุ ที่นำเสนอการเดินทางรูปแบบของ บุญจาริก คือการท่องเที่ยวที่จะได้รับความรู้เรื่องราวทางพุทธศาสนา และสัมผัสความละเอียดอ่อนความศรัทธาที่ชาวอีสานมีต่อพระพุทธศาสนาผ่านวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตตามเส้นทางและร่วมปฏิบัติภาวนาในสถานที่ต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับพุทธศาสนา

     งาน “ปฏิบัติบูชา พระธาตุพนม” จัดขึ้น ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 29 ถึง 30 สิงหาคม 2558 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอยู่ปฏิบัติภาวนาข้ามคืน ณ พระธาตุพนม ซึ่งการจัดงานปฏิบัติบูชา พระธาตุพนม ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดงานในลักษณะบุญปฏิบัติบูชา ที่จะส่งเสริมงานพระพุทธศาสนาให้คนไทยเข้าถึงการปฏิบัติธรรมตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

     โดยเฉพาะการจัดงานปฏิบัติบูชาที่จัดขึ้น ณ พระธาตุพนม ซึ่งเป็นศาสนสถานสำคัญยิ่งของชาวอีสานและชาวพุทธที่ศรัทธาเดินทางมากราบไหว้พระธาตุพนมสักครั้งหนึ่งในชีวิต นอกจากนี้ยังมีการแสดงวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาที่น่าสนใจ อาทิ พิธีแห่เครื่องบูชาองค์พระธาตุพนมของชาวธาตุพนมด้วยเครื่องสักการะขันหมากเบ็ง การแห่เครื่องบูชาต้นดอกไม้ของชาวไทญ้อ อำเภอท่าอุเทน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทญ้อที่ใช้ในพิธีการสำคัญในขบวนแห่บูชาองค์พระธาตุท่าอุเทน ในบรรยากาศการจัดงานบุญพื้นบ้านไทยอีสาน ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การกล่าวคำผญาธรรมะบูชาองค์พระธาตุ การแสดงธรรมและนำภาวนาโดยพระอริยสงฆ์องค์สำคัญของภาคอีสาน และส่งท้ายกิจกรรมด้วยการตักบาตรรับอรุณ ณ พระธาตุพนม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

     นางสาวสมฤดี จิตรจง ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า “การจัดงานครั้งนี้ คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์งานท่องเที่ยวเชิงศาสนาในภาคอีสานแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป ที่สนใจเดินทางด้วยตนเอง และการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว อาทิ บริษัททัวร์ท่องเที่ยวศาสนา และบริษัททัวร์ทั่วไป ททท. จึงประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่สื่อมวลชนที่สนใจการท่องเที่ยววิถีธรรมตามรอยพุทธสถานในอีสาน”

     ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมงาน “ปฏิบัติบูชา พระธาตุพนม” สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สายด่วน 1672 Facebook.com/go2isan และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ www.bia.or.th
อ้างอิง...การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: