Travel Update :

วัดพงษ์สุนันท์ แหล่งท่องเที่ยวใหม่จังหวัดแพร่

วัดพงษ์สุนันท์ แหล่งท่องเที่ยวใหม่จังหวัดแพร่

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ด้านวัฒนธรรม วัดพงษ์สุนันท์ วัดที่มีองค์พระธาตุเจดีย์มากที่สุดในจังหวัดแพร่

     นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ในจังหวัดแพร่ มีแหล่งท่องเที่ยวในด้านวัฒนธรรมหลายแห่ง ซึ่งในปัจจุบันการท่องเที่ยวมีหลากหลายรูปแบบ และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สนใจที่จะท่องเที่ยวในด้านวัฒนธรรมมากขึ้น จึงต้องแสวงหาสถานที่ท่องเที่ยวแปลกๆใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา

     วัดพงษ์สุนันท์ ตั้งอยู่บนถนนคำลือ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองฯ จังหวัดแพร่ วัดนี้สร้างเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏชัด แต่ต้องสร้างก่อนปี พ.ศ. 2472 เดิมเรียกว่า "วัดปงสนุก" ต่อมามีบันทึกว่าเมื่อปี พ.ศ. 2472 ผนังวิหารได้พังทลายลงเพราะเกิดน้ำท่วม ทำสังฆกรรมไม่ได้หลายปี หลวงพงษ์พิบูลย์ (พรหมวงศ์พระถาง) และภรรยาของท่านคือ เจ้าสุนันตามหายศปัญญา จึงได้เป็นผู้นำในการก่อสร้างวิหารใหม่ และพระมหาโกศลอคฺควีโร ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดพงษ์สุนันท์" ถึงปัจจุบัน และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์จากเจ้าไข่มุกต์และเจ้าทองด้วงวงษ์บุรี ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของหลวงพงษ์พิบูลย์และแม่เจ้าสุนันตาวงศ์บุรี ได้ร่วมกับคณะศรัทธาทั่วไปอุปถัมภ์วัดนี้ตลอดมาถึงปัจจุบัน

     สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด เช่น ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ชื่อว่า "พระเจ้าแสนสุข" มีอายุราว 568 ปี เสนาสนะภายในบริเวณวัดมีพระนอนองค์ใหญ่สีทองอร่าม ซุ้มประตูมงคล 19 ยอด มีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปเก่าแก่สวยงาม

     นอกจากนี้ภายในวัดยังมีวิหารแก้วองค์พระธาตุเจดีย์ 108 ยอด ที่เป็นวิหารสีขาวทั้งหลัง มีความหมายทางพุทธศาสนา คือ บูชาพระพุทธคูณ โดยวิหารหลังนี้มีพระธาตุเจดีย์ทั้งหมด 108 องค์ ซึ่งล้อมรอบด้วยกำแพงลูกแก้วทั้งหมด 108 ลูก เมื่อมองลูกแก้วสามารถเห็น "วิหารแก้วองค์พระธาตุเจดีย์ 108 ยอดกลับหัว" สวยงามและน่าอัศจรรย์มาก

     ภายในวิหารมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ นามว่า "พระสุรัสวดีประทานพร" และองค์เล็กที่ทำจากไม้ขนุนทั้งองค์ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพระพุทธรูปในจังหวัดแพร่ ปีนักษัตร เป็นต้น ส่วนในองค์พระธาตุเจดีย์บรรจุ "พระสกุลดำคูณ เป็นแสน ๆ องค์"

     อีกหนึ่งสิ่งที่ไม่เหมือนวัดอื่น คือ "พระเจ้าทันใจอยู่ในท่าประทับยืนชี้นิ้ว" ถ้าจะขอพรต้องใช้หน้าผากประชิดที่นิ้วชี้ของพระเจ้าทันใจ ก็จะได้สมดังปรารถนา โดยมีนายช่างชาวพม่าและพระมหาสิทธิชัย ชยสิทธิ (พระเถระช่างแกะสลักไม้) เป็นผู้ปั้น

     วัดพงษ์สุนันท์มีการจัดประเพณีงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ งานไหว้สาพระธาตุพงษ์สุนันท์มงคล เป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนั้นแล้ว วัดพงษ์สุนันท์ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดแพร่ โดยมีพระครูโกวิทอรรถวาที, ดร. เป็นเจ้าอาวาส

     ททท. สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ แวะกราบไหว้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคล และชมความสวยงามความแปลกใหม่ของวัดพงษ์สุนันท์ได้ทุกวัน

     สอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ เลขที่ 2 ถนนบ้านใหม่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองฯ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 0 5452 1127 โทรสาร 0 5452 1119 เว็บไซต์ http://www.tourismthailand.org/phrae http://www.easternlanna.org อีเมล์ tatphrae@tat.or.th และ tatphrae@gmail.comบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: