Travel Update :

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เริ่มปรับราคาเข้าเที่ยวชมอุทยานแล้ว!

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เริ่มปรับราคาเข้าเที่ยวชมอุทยานแล้ว!

 

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเริ่มปรับราคาเข้าและเที่ยวชมอุทยาน จากเดิม 200 เป็น 400 บาท สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยยังไม่มีการปรับแต่อย่างใด

     นายสุวรรณ ภานุนำภา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า หลังจากกรมอุทยานฯ ได้ประกาศในการปรับราคาเข้าและเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติต่างๆในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่าน ซึ่งในส่วนของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก นั้น ได้มีการปรับราคาเช่นกัน แต่ได้ปรับแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น คือ จากเดิม 200 บาทต่อคน เป็น 400 บาท ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยนั้น ทางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ไม่ได้มีการปรับแต่อย่างใด ยังคงเป็นราคาเดิม คือ เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท เหมือนเดิม ซึ่งจากการปรับราคาเข้าชมของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้น เชื่อว่าไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจากที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวที่ภูหินร่องกล้าน้อยมาก ปีหนึ่งไม่ถึง 100 คน


อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เริ่มปรับราคาเข้าเที่ยวชมอุทยานแล้ว!


     หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า กล่าวอีกว่า ต้องการให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมธรรมชาติตามสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศให้คึกคักมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล ในส่วนของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก นั้นตั้งแต่ช่วงไฮน์ซีซั่น จนถึงปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติแห่งชาติภูหินร่องกล้า ไม่ต่ำกว่า 15,000 คนทีเดียว

 
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: