Travel Update :

เที่ยวอีสานสุขใจ ออมบุญ-อิ่มสุข นมัสการพระธาตุพนม ปี 2558

เที่ยวอีสานสุขใจ ออมบุญ-อิ่มสุข นมัสการพระธาตุพนม ปี 2558

 

ททท. สำนักงานนครพนม เชิญสักการบูชาพระธาตุพนมในงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2558 ในวันที่ 27 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางไปกราบไหว้บูชาพระธาตุประจำวันเกิดอีก 7 พระธาตุ ในจังหวัดนครพนม เพื่อเสริมสิริมงคลให้ท่านและครอบครัวมีชีวิตล้ำเลิศตลอดปี 2558

     จังหวัดนครพนม โดยวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร กำหนดจัด "งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2558" ในวันที่ 27 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้มาร่วมบุญ โดยมาสักการบูชาพระธาตุพนม เสมือนได้บูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนได้เจริญศีล สมาธิ ภาวนา อันเป็นการออมบุญและเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต

     นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม กล่าวว่า การจัดงานนมัสการพระธาตุพนม เพื่อเป็นการบูชาองค์พระธาตุพนม พระมหาธาตุเจดีย์ อันประดิษฐานพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธพุทธเจ้า ในตำนานพระธาตุพนมกล่าวว่าเป็นสถานที่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังดำรงพระชนม์อยู่ ได้เสด็จมาประทับแรมอยู่หนึ่งราตรี พระธาตุพนมจึงเป็นปูชนียสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในแถบลุ่มน้ำโขงและศูนย์กลางแห่งการแสวงบุญของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป นอกจากนี้พระธาตุพนมถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีวอก และพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ผู้ที่เดินทางมานมัสการพระธาตุพนมจะทำให้เกิดอานิสงส์ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เป็นผู้มีบุญบารมี ผู้คนให้ความเคารพนับถือ

     และในงานนมัสการพระธาตุพนมในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้มากราบบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตจากริมฝั่งแม่น้ำโขง อันสมมติเป็นมหาสมุทรที่จำพรรษาของพระเถระรูปนี้ในอดีตกาล ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยคุ้มครองการจัดงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยขบวนแห่พระอุปคุตจะเริ่มจากบริเวณท่าด่านอำเภอธาตุพนม มาประดิษฐาน ณ บริเวณลานพระธาตุพนม พร้อมชมการรำบูชาองค์พระธาตุอันสวยงามตระการตา ในเช้าวันที่ 27 มกราคม 2558 (ตั้งแต่เวลา 08.00 น.) นอกจากนี้ มีการจัดพิธีกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ทำบุญถวายข้าวพืชภาค พิธีห่มผ้าพระธาตุ ในทุกวันมีการแห่กองบุญถวายพระธาตุพนม ตักบาตรคู่อายุ แสดงพระธรรมเทศนา และพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้านานาชนิดและมหรสพสมโภชตลอดการจัดงาน ซึ่งในทุกปีจะมีประชาชนชาวไทย-ลาวมาร่วมงานนมัสการพระธาตุพนมอย่างคับคั่ง

     ททท. สำนักงานนครพนม จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวได้มาร่วมออมบุญ-อิ่มสุขในงานบุญประเพณีนมัสการพระธาตุพนม เกิดมาชาติหนึ่งต้องไปไหว้พระธาตุพนมสักครั้ง พร้อมปฏิบัติบูชาด้วยทาน ศีล สมาธิ ภาวนา นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางไปกราบไหว้บูชาพระธาตุประจำวันเกิดอีก 7 พระธาตุ ในจังหวัดนครพนม เพื่อเสริมสิริมงคลให้ท่านและครอบครัวมีชีวิตล้ำเลิศตลอดปี 2558

     ​สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม (พื้นที่รับผิดชอบ : สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โทรศัพท์ 0 4251 3490-1 โทรสาร 0 4251 3492

     “ไหว้พระธาตุพนม และพระธาตุประจำวันเกิด ชีวิตล้ำเลิศตลอดปี”

     การบูชาพระธาตุประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน 8 พระธาตุ ในจังหวัดนครพนม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ได้แก่

     1. พระธาตุพนม ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ และพระธาตุประจำปีของผู้ที่เกิดปีวอก ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนยอดอก) ของพระพุทธเจ้า อานิสงส์ เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตให้เป็นผู้มีบุญบารมี จะทำให้ผู้คนเคารพนับถือมาก

     คำนมัสการ นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

     “ปุริมายะ ทักขิณายะ ปัจฉิมายะ อุตตะรายะ เหฏฐิมายะ อุปะริมายะ ทิสายะ กะปะณะศิรสะมิงปัพพะเต มหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง พุทธะอุรังคะธาตุ สิระสา นะมามิ”

     การบูชา ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีแดง ธูป 6 ดอก เทียน 2 เล่ม

     2. พระธาตุเรณู ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุเรณู ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ

     อานิสงส์ ให้มีวรรณะงดงามผุดผ่องดั่งแสงนวลแห่งจันทรา

     คำนมัสการ นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

     “ปุริมายะ หิสายะ เรณูนะคะรัสมิง สะปะริสายะ อินทะเกเรนะ จะ สังฆะเกเรนะ จะ ฐาปิตัง เจติยัง สิระสานะมามิ

     ทักขิณายะ หิสายะ เรณูนะคะรัสมิง สะปะริสายะ อินทะเกเรนะ จะ สังฆะเกเรนะ จะ ฐาปิตัง เจติยัง สิระสานะมามิ

     ปัจฉิมายะ หิสายะ เรณูนะคะรัสมิง สะปะริสายะ อินทะเกเรนะ จะ สังฆะเกเรนะ จะ ฐาปิตัง เจติยัง สิระสานะมามิ

     อุตตะรายะ หิสายะ เรณูนะคะรัสมิง สะปะริสายะ อินทะเกเรนะ จะ สังฆะเกเรนะ จะ ฐาปิตัง เจติยัง สิระสานะมามิ”

     การบูชา ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีเหลือง ธูป 15 ดอก เทียน 2 เล่ม

     3. พระธาตุศรีคุณ หรือ ศรีคูณ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุศรีคูณ อำเภอนาแก พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคาร ภายในบรรจุพระอรหันต์ธาตุของพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร และพระสังกัจจายนะ

     อานิสงส์ ก่อให้เกิดยศ ศักดิ์ศรี โชคลาภเป็นทวีคูณ

     คำนมัสการ นะโม ตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

     “จะตุทิสสะยะ อิมัสมิง อาวาเสโปราณะฐาปิตัง ธาตุสีละคุณัง สิระสา นะมามิ

     ทุติยัมปิจะตุทิสสะยะ อิมัสมิง อาวาเสโปราณะฐาปิตัง ธาตุสีละคุณัง สิระสา นะมามิ

     ตะติยัมปิ จะตุทิสสะยะ อิมัสมิง อาวาเสโปราณะฐาปิตัง ธาตุสีละคุณัง สิระสา นะมามิ

     นะพุธ โมพุท พุทพุทธาพุท ยะพุท นะมะพะธะ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ สะ โสตถี ภะวันตุ เม”

     การบูชา ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีชมพู ธูป 8 ดอก เทียนขาว 2 เล่ม

     4. พระธาตุมหาชัย ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุมหาชัย อำเภอปลาปาก พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) ภายในบรรจุพระอรหันต์สารีริกธาตุของพระอัญญาโกฑัญญะ

     อานิสงส์ ได้ประสบชัยชนะ ให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งโรจน์

     คำนมัสการ นะโม ตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

     “อิมัสมิง เจติเนสรานิชิยา ภูมิพะละมหาเรเชนะ ฐะปิตัง ทุทธสารีริกธาตุญจะ

     อัญญาโกณฑัญญะ สาริปุตตะ โมคคัลลานะ อานันทะ อนุรุทธะ

     ธะโสสัตเกรานังโฆสปัญญาเถเรนะ ฐปิตานิ อัฐฐีนิ จะ สิรระสา นะมามิ”

     การบูชา ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกบัว ธูป 17 ดอก เทียน 2 เล่ม

     5. พระธาตุมรุกขนคร ประดิษฐานอยู่ ณ วัดมรุกขนคร ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน)

     อานิสงส์ ได้ประสบชัยชนะ ให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งโรจน์

     คำนมัสการ นะโม ตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

     “นะวาหัง ปะระมะสารีริกะธาตุโย มะรุกขะนะคะระวะหะเย มะหาธาตุเจติยัคเคปะฐิคฐิตา สิระสา นะมามิ”

     การบูชา ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกบัว ธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม

     6. พระธาตุประสิทธิ์ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ถึง 7 องค์ และยังบรรจุพระอรหันต์ธาตุเอาไว้อีก 14 องค์ บรรจุจากสังเวช-นียสถานทั้ง 4 แห่ง

     อานิสงส์ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการงาน ก้าวหน้าสมดังประสงค์

     คำนมัสการ นะโม ตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

     “ชัมพุเขตตะคาเม ฐิเต อิมัสมิง อารามเขตเต เทวะระตะนะ โมสีติ ราชะทินนะ นามะเกนะ กันโตภา สะมะหาเกเรนะ สัทธิงเถรานุเถ

     เรหิอิมัสมิง พุทธะปะระสิทธ์ิเจติเย อานีตังงฐาปิตัง จตุตทะสะ พุทธะธาตะญจะ จะตุสังเวชะนียะมัตติกัญจะ สิระสา เม นะมามิ สัพเพปิ อะ

     นุตรายา เม มาเหสึง ตัสสะ เตชะสา”

     การบูชา ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีแดง ธูป 19 ดอก เทียน 2 เล่ม

     7. พระธาตุท่าอุเทน ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิดผู้ที่เกิดวันศุกร์ ภายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตที่อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า

     อานิสงส์ ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ เสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ

     คำนมัสการ นะโม ตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

     ทิศตะวันออก “ปุริมายะ ทิสายะ นทีติเร อุเทนะรัฏฐัสมิง อายัสสะมันเต สีทัตเถนะ ฐาปิตัง พุทธะสารีริกะธาตุง สิระสานะมามิ”

     ทิศเหนือ “อุตตะรายะ ทิสายะ นทีติเร อุเทนะรัฏฐัสมิง อายัสสะมันเต สีทัตเถนะ ฐาปิตัง พุทธะสารีริกะธาตุง สิระสานะมานิ”

     ทิศตะวันตก “ปัจฉิมายะ ทิสายะ นทีติเร อุเทนะรัฏฐัสมิง อายัสสะมันเต สีทัตเถนะ ฐาปิตัง พุทธะสารีริกะธาตุง สิระสานะมานิ”

     ทิศใต้ ทักขิณายะ “ทิสายะ นทีติเร อุเทนะรัฏฐัสมิง อายัสสะมันเต สีทัตเถนะ ฐาปิตัง พุทธะสารีริกะธาตุง สิระสานะมานิ”

     การบูชา ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีฟ้าหรือน้ำเงิน ธูป 21 ดอก เทียน 2 เล่ม

     8. พระธาตุนคร ประดิษฐานอยู่ ณ วัดมหาธาตุ ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์ ภายในบรรจุพระอรหันต์สารีริกธาตุ

     อานิสงส์ เสริมบุญบารมี และมีอำนาจวาสนา ได้เป็นเจ้าคนนายคน

     คำนมัสการ นะโม ตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

     “อิมัสมิง มหาธาตุอาวาเส มหาพนม นคราจาริเยนะ ฐาปิตัง

     อะระหันตะสารีริกธาตุญเจวะ พุทธสารีริกธาตุญจะ อะหัง วันทามิ

     สัพพะทา ทุติยัมปิ ฯลฯ ตะติยัมปิ ฯลฯ”

     การบูชา ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีม่วง ธูป 10 ดอก เทียน 2 เล่ม

 
ที่มา..การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: