Travel Update :

PATA เผย! วัยรุ่นอาเซียนชอบเที่ยวแบบมีเป้าหมายลงลึกถึงชุมชน

วัยรุ่นอาเซียน
PATA เผย! วัยรุ่นอาเซียนชอบเที่ยวแบบมีเป้าหมายลงลึกถึงชุมชน


 


PATA เผย! วัยรุ่นอาเซียนชอบเที่ยวแบบมีเป้าหมายลงลึกถึงชุมชน ถือเป็นโอกาสดีของไทยกับแคมเปญการท่องเที่ยววิถีไทย 12 เมืองต้องห้าม…พลาด และ 22 เส้นทางดอกไม้ สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวอาเซียน

     นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สรุปการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 18 ซึ่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่กรุงเนปิดอว์ ว่า ข้อมูลการศึกษาล่าสุดของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Pacific Asia Travel Association หรือ PATA ซึ่งเป็นหน่วยงานเชื่อมภาครัฐและเอกชนด้านท่องเที่ยว สำรวจพบวัยรุ่นอาเซียนปัจจุบันชอบท่องเที่ยวแบบมีเป้าหมายเด่นชัด ลงลึกถึงชุมชนได้มีส่วนร่วมกับหมู่บ้าน จังหวัดนั้นๆ จากเคยคิดว่านักท่องเที่ยวชอบเที่ยวในสถานที่สะดวกสบาย ช่วงปีนี้ จึงทำให้อาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่ได้รับความสนใจมาก เติบโตมากขึ้นร้อยละ3-4 และเติบโตขึ้นทุกปี ในจำนวนนักท่องเที่ยวเที่ยวอาเซียน 97 ล้านคนเป็นนักท่องเที่ยวเที่ยวไทยกว่า24 ล้านคนซึ่งเป็นโอกาสที่ไทยเน้นการท่องเที่ยววิถีไทย 12 เมือง ต้องห้ามพลาด และ 22 เส้นทางดอกไม้ ตอบโจทย์ สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวอาเซียน ที่ชอบเที่ยวแบบลงลึก รู้ว่าชุมชนไทยคิดอย่างไร กินอยู่อย่างไร


     นางกอบกาญจน์ กล่าวอีกว่า การเข้าประชาคมอาเซียนจะทำให้ไทยเชื่อมโยงจุดแข็ง จุดดี ทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมต่อไทยพม่า ไทยกัมพูชา ไทยลาว ไทยมาเลเซีย และไทยเวียดนาม ไทยก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ซึ่งนอกจากการท่องเที่ยว ยังได้การค้าเพิ่มขึ้นไทยเป็นเหมือน Hub เพื่อไปเที่ยวต่อในประเทศอาเซียน โดยรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนบรรลุข้อตกลงจะทำตลาดท่องเที่ยวร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียน

     ทั้งนี้ หลังประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ยังมีการจัดงานส่งเสริมการขาย Travel Exchange(TRAVEX) ภายใต้แนวคิด”Amazing Thailand 2015 Discover Thainess” เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและเจรจานัดหมาย นะหว่างผู้ประกอบการในประเทศอาเซียน ในวันที่ 27-29 มกราคมนี้ โดยมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทย 14 รายร่วมจัดคูหาประเทศไทย.-สำนักข่าวไทยที่มา...สำนักข่าวไทย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: