Travel Update :

ดอยอ่างขางหนาวแล้ว นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสลมหนาวคึกคัก!!

ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขางหนาวแล้ว นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสลมหนาวคึกคัก!!


 


ท่องเที่ยว ย่างเข้าสู่ช่วงต้นหนาวแล้ว โครงการหลวงดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสอากาศที่เริ่มหนาวเย็นมากขึ้น

      โครงการหลวงดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสอากาศที่เริ่มหนาวเย็นแล้ว ที่ ดอยอ่างขาง อุณหภูมิ 11 องศาฯ บ้านคุ้ม 15 องศาฯ จุดชมวิวฐานทหารม้า 13 องศาฯ หมอกเริ่มลงและเกาะกลุ่มเป็นบางพื้นที่ ฝนเริ่มหายแล้ว ทะเลหมอกที่จุดชมวิวฐานทหารม้าและในโครงการหลวงเริ่มสวยงามในยามเช้า เจ้าหน้าที่เริ่มจัดต้นดอกเมืองหนาวลงแปลงทุกแปลงแล้ว ในปีนี้ได้เปลี่ยนต้นดอกเมืองหนาวพันธุ์ใหม่ๆ มาแทนเมื่อปีก่อน ทั้งแปลงไม้กระถาง แปลง 80 แปลงผักกินได้เมืองหนาว กำลังสวยงาม ไม้ผลบางชนิดเริ่มออกผล


      สำหรับบ้านพักในเวลานี้ยังมีให้ได้พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นมาเที่ยวบนดอยอ่างขางทั้งของโครงการหลวงและของเอกชนที่บ้านคุ้ม

      ทั้งนี้ พบว่า ในช่วงเดือนธันวาคม 57-เดือนมกราคม 58 มีนักท่องเที่ยวจองจำนวนมาก แต่มีห้องพักของเอกชนรองรับได้อีก สำหรับการเดินทางขึ้นลงต้องระมัดระวังให้มาก เพราะเช้า-เย็นหมอกลงหนัก และอาจจะมีสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเดินขวางถนนในเวลาเช้าและเย็นได้

ที่มา...mcot


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: