Travel Update :

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จัดโครงการถนนคนเดินเพลิงเมืองไผ่

ถนนคนเดินเพลิงเมืองไผ่
โครงการถนนคนเดินเพลิงเมืองไผ่


ท่องเที่ยว นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้จัดโครงการถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ขึ้น ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเมืองและการใช้ประโยชน์พื้นที่เมืองให้เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งรวมสินค้า งานศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตคนเมืองไผ่ อีกทั้งมีสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองของดีอำเภอบ้านไผ่ มาเป็นหัวใจนำเสนอตลอดทั้งสองข้างทาง และในขณะเดียวกันก็สอดแทรกการรณรงค์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้กล้าแสดงออกซึ่งความสามารถ

      อีกทั้งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนตลอดจนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในการคิดสร้างสรรค์กิจกรรม และนำเสนอต่อสาธารณชน อีกทั้งให้ประชาชนได้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มาคุย มาแบ่งปันความสุขกันของคนบ้านไผ่ด้วยกัน


โครงการถนนคนเดินเพลิงเมืองไผ่


      นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ กล่าวอีกว่า เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอบ้านไผ่ และชาวตำบล อำเภอ ใกล้เคียงได้ทราบถึงโครงการนี้โดยทั่วกัน ซึ่งโครงการถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่นี้ จะเปิดทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00น. และจะเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 16.00น.เป็นต้นไป ณ บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น / ภาพ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: