Facebook Twitter
gPlus 
-

ข่าวสาร ท่องเที่ยว

|

ประเพณีบุญเดือนสิบ
เที่ยวประเพณีบุญเดือนสิบและงานกาชาด จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2557

ท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานประเพณีบุญเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2557 ขึ้นในวันที่ 17-26 กันยายน 2557 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) สวนศรีธรรมาโศกราช และบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยในวันที่ 22 กันยายน 2557 เป็นวันแห่หฺมฺรับ จากสนามหน้าเมืองไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

      จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานประเพณีบุญเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2557 ขึ้นในวันที่ 17-26 กันยายน 2557 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) สวนศรีธรรมาโศกราช และบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อส่งเสริมและสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว เสริมสร้างความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชน ความรักสามัคคีในหมู่คณะ สนับสนุนกิจกรรมกาชาดและหารายได้สำหรับใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลต่างๆ และสนับสนุนให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นสู่มรดกโลก

      ในวันที่ 22 กันยายน 2557 เป็นวันแห่หฺมฺรับ ซึ่งเป็นสีสันและหัวใจของงาน จะมีการแห่จากสนามหน้าเมืองไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

      นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น การแสดงจากศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หนังตะลุง มโนราห์ เพลงบอก กิจกรรมตลาดย้อนยุค ขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง การประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช การตั้งเปรตชิงเปรต ฯลฯ

      นางนภสร ค้าขาย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช กล่าวถึง งานประเพณีบุญเดือนสิบ เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่มากของชาวภาคใต้และชาวนครศรีธรรมราช เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบุพการีที่ล่วงลับไปแล้วตามความเชื่อทางพุทธศาสนาว่า ผู้ล่วงลับไปแล้วผู้ใดมีบาปมากจะตกนรกและกลายเป็น “เปตชน” หรือเปรต จะถูกปล่อยตัวจากนรกเพื่อให้ขึ้นมาพบญาติพี่น้องและลูกหลานของตนในเมืองมนุษย์ ในวันแรม 1 ค่ำเดือน 10 และให้กลับลงไปอยู่ในนรกดังเดิมก่อนพระอาทิตย์ขึ้นในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10

      ในเวลาดังกล่าวนี้ญาติพี่น้องก็จะร่วมกันทำบุญเพื่ออุทิศกุศลไปให้บรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งประกอบด้วยขนม 5 อย่าง คือ ขนมพอง เป็นสัญลักษณ์แทนแพ ขนมลา ใช้แทนแพรพรรรณเครื่องนุ่งห่ม ขนมบ้า ใช้แทนสะบ้า ขนมดีชำ ใช้แทนเบี้ย ขนมไข่ปลา ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องประดับ ท้ายนี้ ผู้อำนวยการ ททท. ได้กล่าวเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และขอต้อนรับลูกหลานชาวเมืองนครที่เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา เพื่อมาร่วมสืบสานและอนุรักษ์งานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ยั่งยืนต่อไปที่มา..การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวประเพณีบุญเดือนสิบและงานกาชาด จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2557

เที่ยวประเพณีบุญเดือนสิบและงานกาชาด จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2557

ททท. นครศรีธรรมราชขอเชิญนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานประเพณีบุญเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2557

อ่าน 2,936 คน SHARE ความคิดเห็น
ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร ประจำปี 2556

ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร ประจำปี 2556

ขอเชิญชวนเที่ยว "ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร ประจำปี 2556" ระหว่างวันที่ 28 กันยายน-7 ตุลาคม 2556 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่าน 5,068 คน SHARE ความคิดเห็น
ขอชวนเที่ยวงานประเพณีบุญเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2555

ขอชวนเที่ยวงานประเพณีบุญเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2555

ขอชวนเที่ยวงานประเพณีบุญเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ในช่วง ระหว่างวันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555 - 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555

อ่าน 5,377 คน SHARE ความคิดเห็น
งานดี งานดวง งานการกุศล หนึ่งปีมีครั้ง งานกาชาด 2559

งานดี งานดวง งานการกุศล หนึ่งปีมีครั้ง งานกาชาด 2559

งานใหญ่ประจำปีที่หลายคนรอคอยได้เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง จัดโดยสภากาชาดไทย ทุกหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมทั้งภาครัฐและเอกชนต่างพร้อมใจกันมาออกร้านขายสินค้าราคาประหยัดเพื่อคืนกำไรให้แก่ประชาชน

อ่าน 6,314 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด ปี 2558

เที่ยวงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด ปี 2558

ททท. กาญจนบุรี เชิญเที่ยวงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด ประจำปี 2558

อ่าน 1,726 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ปี 58

ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ปี 58

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 2558 โชว์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

อ่าน 5,082 คน SHARE ความคิดเห็น
มหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ปี 2558 ครั้งที่ 30

มหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ปี 2558 ครั้งที่ 30

ขอชวนเที่ยวงานมหกรรมหุ่นฟางนก และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2558 ครั้งที่ 30 ในระหว่างวันที่ 13 – 22 กุมภาพันธ์ 2558

อ่าน 2,233 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2558

เที่ยวงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2558

ททท. สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2558

อ่าน 3,674 คน SHARE ความคิดเห็น
งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ปี2557

งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ปี2557

ขอชวนเที่ยวงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2557

อ่าน 8,239 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน