Travel Update :

ท่องเที่ยวไทยกับงานประเพณีและเทศกาลต่างๆในเดือนกันยายน ปี 2557


งานประเพณี
ท่องเที่ยวไทยกับงานประเพณีและเทศกาลต่างๆในเดือนกันยายน ปี 2557

ขอชวนนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวไทยกับงานประเพณีและเทศกาลต่างๆที่น่าสนใจในเดือนกันยายน ปี 2557 นี้ เตรียมพบกับสารพัดเทศกาลในจังหวัดต่างๆ ทั้งงานไหว้พระจันทร์และงานบุญเดือนสิบของชาวไทย-จีน ประเพณี อุ้มพระดำน้ำ และพิธีโล้ชิงช้าของชาวเขาเผ่าอาข่า

      ล่าสุด! Skyscanner ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวไทยกับงานประเพณีและเทศกาลท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่พิธีโล้ชิงช้าชาวอาข่า ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ งานทิ้งกระจาดแจกทาน งานสารท-งานบุญเดือนสิบ และ เทศกาลกินเจ-ไหว้พระจันทร์ที่หลายๆ คนตั้งหน้าตั้งตารอมาทั้งปี


ประเพณีโล้ชิงช้าชาวอาข่า จังหวัดเชียงราย

      ประเพณีโล้ชิงช้าชาวอาข่า จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2557 ไปชมและเข้าร่วมพิธีโล้ชิงช้าตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวอาข่าเพื่อระลึกถึงพระคุณแห่งเทพธิดา “อึ่มซาแยะ” ผู้ประทานความชุ่มชื้นและ อุดมสมบูรณ์ให้กับพืชพันธุ์ โดยพิธีนี้เป็นการบวงสรวงเทพธิดาเพื่อให้พืชผลงอกงามและเป็นการเซ่นไหว้บรรพบุรุษอีกด้วย


งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำและเทศกาลอาหารอร่อยจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557

      งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำและเทศกาลอาหารอร่อยจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557 จังหวัดเพชรบูรณ์ ใกล้สนามบินจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2557 - 25 กันยายน 2557 ชมขบวนแห่พระพุทธมหาธรรมราชาทั้ง ทางบกและทางน้ำ ชมประเพณีโบราณ “พิธีอุ้มพระดำน้ำ” และการแสดงมหรสพต่างๆ ประกอบแสงสีเสียง การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา และเทศกาลอาหารอร่อยจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น


ประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี

      ประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ใกล้กับสนามบินดอนเมือง ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2557 - 30 กันยายน 2557 งานบุญสำคัญของชาวไทยพุทธเชื้อสายจีนประจำปีของจังหวัด มีการแห่เทพเจ้ารอบเมือง พิธีสักการะเจ้า พ่อหลักเมือง การร่วมกันทำบุญปล่อยปลาโปรดสัตว์ พิธีทิ้งกระจาดให้ทาน การจำหน่ายจ่ายแจกอาหาร การแสดงงิ้วจีน และงานมหรสพรื่นเริงต่างๆ


เทศกาลชมกุ้งเดินขบวนประจำปี แก่งลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี

      เทศกาลชมกุ้งเดินขบวนประจำปี แก่งลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 กันยายน ชมมหัศจรรย์ธรรมชาติที่ในช่วงเวลานี้ของทุกปีจะมีฝูงกุ้งฝอยนับล้านตัวเดินทวนสายน้ำขึ้นไปวางไข่ ณ บริเวณน้ำตก แก่งลำดวน ในช่วงเวลากลางคืนระหว่าง 3 ทุ่มถึงตี 4


งานบุญเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช

      งานบุญเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 18 - 27 กันยายน 2557 เป็นงานบุญประเพณีที่สำคัญในภาคใต้ของไทย โดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราช เป็นประเพณีที่ลูกหลานต้องกลับมากราบไหว้พ่อแม่และบรรพบุรุษ มี การจำหน่ายหฺมฺรับ (หมรับ) หรือสำรับของไหว้ขนม 6 อย่างประจำเทศกาล อันได้แก่ ขนมพอง ขนมลา ขนมลาลอยมัน ขนมกง ขนมบ้า และขนมดีซำ การประกวดหฺมฺรับ ชมขบวนแห่หฺมฺรับ พิธีการตั้งเปรตและชิงเปรต และการ ประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช เป็นต้น


ประเพณีไหว้พระจันทร์ จังหวัดตรัง

      ประเพณีไหว้พระจันทร์ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2557 - 8 กันยายน 2557 เป็นงานประเพณีประจำจังหวัดที่จัดติดต่อกันมายาวนาน มีการจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ตามหลักความเชื่อของชาวจีนโบราณ มีการจำหน่าย อาหารจีนโดยฝีมือชาวจีนพื้นบ้านแห่งทุ่งยาว การประกวดธิดาพระจันทร์ การประกวดโต๊ะไหว้พระจันทร์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และงานชิมชาหวานตำหรับชาวทุ่งยาวเรียบเรียงบทความโดย Travel.Thaiza.com
แหล่งข้อมูล....Skyscanner

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: