Travel Update :

ฟินเว่อร์....เที่ยวท้าฝนกับจังหวัดแพร่


จังหวัดแพร่
ฟินเว่อร์....เที่ยวท้าฝนกับจังหวัดแพร่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่าจังหวัดแพร่นั้นมีธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความงดงามและมีเสน่ห์ในตัว ซึ่งฤดูหนาวนั้นถือว่าเป็นฤดูกาลแห่งการ ทำให้เกิดความแออัดของ การเดินทางในบางสถานที่และช่วงเวลา จังหวัดแพร่จึงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ ได้เล็งเห็นว่าในช่วงฤดูฝนแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ก็มีความสวยงามมีธรรมชาติที่ เขียวขจีมีอากาศที่เย็นสบายและมีความเหมาะสมต่อการเดินทางท่องเที่ยวไม่แพ้ในฤดูหนาวจึงได้จัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนภายใต้ชื่อว่า ฟินเว่อร์....เที่ยวท้าฝนกับจังหวัดแพร่

        ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดแพร่ ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2557 เพิ่มมากขึ้น อันจะนำไปสู่รายได้จากการท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้น และ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบว่าในช่วงฤดูฝนจังหวัดแพร่ก็มีความสวยงาม และสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้

        สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่แนะนำให้เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนของจังหวัดแพร่ คือ บ้านนาตอง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง ที่มีทิวทัศน์สวยงามท่ามกลางหุบเขา และเป็นที่ตั้งของพระธาตุเจดีย์ ศรีนาตอง วัดธรรมมานุภาพ และบ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง ที่เป็นแหล่งกำเนิดของเตา หรือสาหร่ายน้ำจืด และเป็นที่ตั้งของพระธาตุอินทร์แขวน ที่สวยงาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้ยังมี อากาศดีเป็นอันดับ 7 ของประเทศด้วย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท้าสายฝนกับการเที่ยวในฤดูฝน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: