Travel Update :

ช่วงปีใหม่ การท่องเที่ยวชุมพร ระนอง สร้างรายได้กว่า 500 ล.


การท่องเที่ยวชุมพร
ช่วงปีใหม่ การท่องเที่ยวชุมพร ระนอง สร้างรายได้กว่า 500 ล.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมพร ระนอง ต่อเนื่องช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา สร้างรายได้มากกว่า 500 ล้านบาท

        นางนงเยาว์ จิรันดร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชุมพร
ซึ่งดูแลพื้นที่การท่องเที่ยวของทั้งจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง เปิดเผยถึงการท่องเที่ยวในพื้นที่ 2 จังหวัดทะเลอันดามันภาคใต้ในช่วง วันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ว่าทั้งชุมพรและระนองสามารถทำรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปี ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่นิยมเดินทางมาชมทะเลทางภาคใต้แล้วในปีนี้ จะพบนักท่องเที่ยวชาวไทยจากภาคต่างๆ เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เพราะความสวยงามของเกาะแก่งท้องทะเลอันดามัน เช่น เกาะช้าง เกาะพยาม

        หลังจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังคงมีกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งของชุมพร และ ระนอง อาทิ “ปั่น 2 น่อง ท่อง 2 ประเทศ” ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคมนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ และสอดรับกับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะพื้นที่จังหวัดระนอง อยู่ใกล้กับประเทศพม่า

        ปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านทำได้โดยสะดวก เพราะมีด่าน ตม.ที่เป็นด่านถาวร จึงเชิญชวนให้ชาวชุมพร และชาวระนอง ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนเพื่อเป็นการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวในจังหวัด ที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้อีกมากที่มา..สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: