Travel Update :

นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาวเย็นที่บ้านปางอุ๋ง


บ้านปางอุ๋ง
นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาวเย็นที่บ้านปางอุ๋ง

ท่องเที่ยว อากาศหนาวเริ่มหนาวเย็นมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นไปสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นท่ามกลางสายลมที่พัดผ่านตลอดเวลาที่บ้านปางอุ๋ง ตำบลหมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

        เมื่อเช้าวันนี้ 18 ธันวาคม 2556 ที่บ้านปางอุ๋ง ตำบลหมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน มีนักท่องเที่ยวต่างก็ขึ้นไปสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นท่ามกลางสายลมที่พัดผ่านตลอดเวลา นักท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ก่อไฟผิงเพื่อคลายความหนาวเย็น

        ด้านนายจรัญ เตชะสืบ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า “ เช้าววันนี้ 18 ธันวาคม 2556 อากาศในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเย็นลงเรื่อย ๆ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอนวัดได้ 10.5 องศา ฯ อำเภอปางมะผ้า9.3องศา ฯ อำเภอแม่สะเรียง 11.0 องศาฯ บ้านปางอุ๋ง 5 องศา ฯ และที่บ้านโป่งสา อ.ปาย 4 องศา ฯ อย่างไรก็ตามในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอากาศยังคงหนาวเย็นลงอีกเรื่อย โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 21-22 ธันวาคม 2556 นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามสัมผีสกับอากาศที่หนาวเย็นได้อย่างแน่นอนที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: