Travel Update :

ขอชวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านนาลานข้าว จังหวัดเลย

ท่องเที่ยว นางเพยาว์ พุทธมาตย์ เกษตรอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เปิดเผยว่า บ้านนาลานข้าว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นพื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,045 เมตร อากาศหนาวเย็นตลอดปี จัดทำแปลงทดลองการเกษตร พืชเมืองหนาว และไม้ดอกไม้ประดับ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 180 ไร่ จัดแปลงสาธิตปลูกดอกไม้เมืองหนาว บนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่

บ้านนาลานข้าว
ขอชวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านนาลานข้าว จังหวัดเลย

        ซึ่งปัจจุบันได้มีการปลูกไม้ดอกพันธุ์เทียนนิวกินีต้นคริสต์มาสแดง ต้นทานตะวัน และสตรอเบอรี่ และยังปรับเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้นักท่องเที่ยวมาชมไม้ดอกเมืองหนาว โดยการเดินชมป่าต้นสนสามใบเป็นจำนวนมาก ลัดเลาะเดินชมธรรมชาติในป่าใหญ่ และหาหนอนไม้ไผ่หรือรถด่วน ซึ่งเป็นศัตรูของลำไผ่ ทำให้ความแข็งแรงของเนื้อไม้ลดลง โดยตัวหนอนเจาะเข้าในลำไผ่ขณะที่ยังเป็นหน่อ กินเยื่อภายในปล้องไผ่ และกัดทะลุข้อเป็นระยะทางยาว รวมทั้งกินเนื้อไม้ไผ่ทำให้แตกเสียหายและบางส่วนตาย

        นอกจากนี้ ลำไผ่ชะงักการยืดตัว ขณะเดียวกัน ตัวหนอนรถด่วนในเดือนธันวาคม มีราคา 200-400 บาท/ กิโลกรัม ซึ่งจะใช้ในการบริโภคที่มีอยู่ในต้นไผ่หม่าจู ซึ่งปลูกไว้กว่า 2,000 ต้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวเสาะหาหนอนเป็นๆ (รถด่วน) ในต้นไผ่หม่าจู หนอนไม้ไผ่ เริ่มวางไข่เดือนกรกฎาคม มาเจริญเติบโตจนสามารถนำมาทานได้ โดยการคั่วให้สุกหรือกินดิบๆ ก็ได้ แถมโปรตีนเยอะอีก จะมีในช่วงหนาวนี้เท่านั้น โดยนักท่องเที่ยวสามารถที่จะหาประสบการณ์ที่ไหนไม่มีแล้ว

บ้านนาลานข้าว
ขอชวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านนาลานข้าว จังหวัดเลย

        โดยจะมีกลุ่มชาวบ้านพร้อมสาธิตในการหาหนอนไม่ไผ่หม่าจู ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน) บ้านนาลานข้าว อยู่ห่างจากจังหวัดเลยเพียง 80 ก.ม. ห่างจากอำเภอภูเรือ 60 ก.ม. และห่างจากอำเภอด่านซ้ายเพียง 45 ก.ม. เท่านั้นแวะกราบไหว้อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก จุดนัดพบกับกู้ภัยมิตรภาพเมืองพล จ.ขอนแก่น และมาสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นในช่วงนี้ด้วยอุณหภูมิ 10-13 องศา ในยามเช้า มองพระอาทิตย์ขึ้นและตก นักท่องเที่ยวยังสามารถกางเต็นนอน โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้บริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ถนนหนทางสะดวก เป็นถนนดำตลอดสาย

         นอกจากนี้แล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถติดต่อเข้าชม และนอนกางเต็นสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นต่ำกว่า12 องศา ได้ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน) บ้านนาลานข้าว 081-8859140 หรือที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย 042-812051

ที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: