Travel Update :

ขอชวนเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 26


เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด ในฐานะที่เป็นแหล่งรวมงานช่างชั้นครูของประเทศหลายแขนง การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ครบสมบูรณ์ ตลอดจนผู้คนในจังหวัดเพชรบุรี ที่มีวิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวัดเพชรบุรี จึงได้ร่วมกับกรมศิลปากร

     โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี, เทศบาลเมืองเพชรบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน เชิญชวนผู้สนใจให้เข้ามาร่วมงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 26 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 6 เมษายน 2555 ณ บริเวณโดยรอบพระนครคีรี (เขาวัง)

     กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีเมืองเพชร อย่างเช่น การสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร การสาธิตทำอาหาร-ขนมพื้นบ้าน การสาธิตเคียวน้ำตาลโตนด-ขนมจาก การสาธิตศิลปประดิษฐ์ และเครื่องหอม การแสดงนิทรรศการ การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงดนตรีไทย งานเทศน์มหาชาติ และเวียนเทียนรอบพระธาตุจอมเพชร ในงานยังได้มีการจัดอาสาสมัครนำชมพระนครคีรีสำหรับผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมชม และไม่ควรพลาดกับการชมดอกลีลาวดีบานเต็มลานเขาวังปีละครั้งอีกด้วย

     สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3242-8047 หรือททท.สำนักงานเพชรบุรี โทร. 0-3247-1005-6 หรือ โทร.1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย


ข้อมูลโดย :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: