Facebook Twitter
gPlus 
-

ข่าวสาร ท่องเที่ยว

|

นางสาวนงนิตย์ เต็งมณีวรรณ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี แจ้งว่า ตามที่ จังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกับกรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี , เทศบาลเมืองเพชรบุรี และน้ำดื่ม “ช้าง” ได้จัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 26 ประจำปี 2555 ซึ่งจะจัดในวันที่ 28 มีนาคม – 6 เมษายน 2555 ณ บริเวณโดยรอบพระนครคีรี (เขาวัง)

     จังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองที่เก่าแก่ มีความสำคัญและมีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ เมืองเพชรบุรีเปรียบเสมือนประตูสู่ภาคใต้ เป็นแหล่งรวมงานช่างชั้นครูของประเทศหลายแขนง ดังปรากฏในงานด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ซึ่งจะพบเห็นได้ตามแหล่งโบราณสถาน พระราชวังและพระอารามต่างๆ เพชรบุรี จึงเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งล้วนมีความงดงาม ตลอดผู้คนในจังหวัดเพชรบุรี ที่มีวิถีการดำเนินชีวิตที่น่าสนใจที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงความศรัทธายึดมั่นในพระพุทธศาสนาคนเมืองเพชร

     จากความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดเพชรบุรีตามที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพชรบุรี และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทางจังหวัดเพชรบุรี จึงร่วมกับกรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 26 ประจำปี 2555 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 6 เมษายน 2555 ณ บริเวณโดยรอบพระนครคีรี (เขาวัง)

     สำหรับกิจกรรมบนเขาวังประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีเมืองเพชร ได้แก่ การสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร การสาธิตทำอาหาร-ขนมพื้นบ้าน การสาธิตเคียวน้ำตาลโตนด-ขนมจาก การสาธิตศิลปประดิษฐ์ และเครื่องหอม การแสดงนิทรรศการ การละเล่นพื้นบ้านวิถีชีวิตไทย การแสดงดนตรีไทย งานเทศน์มหาชาติ และเวียนเทียนรอบพระธาตุจอมเพชร พร้อมกันนี้ ยังได้จัดอาสาสมัครนำชมพระนครคีรี ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจที่มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมงาน และชมดอกลีลาวดีบานเหนือลานเขาวังเพียงปีละครั้ง ในครั้งนี้

     สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์หมายเลข 0 3242 8047 หรือที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี โทรศัพท์หมายเลข 0 3247 1005 – 6 E-mail : tatphet@tat.or.th และที่ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย


ข้อมูลโดย : WWW.TIEWPAKKLANG.COM

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชวนเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 29 ปี 2558

ชวนเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 29 ปี 2558

พระนครคีรี หรือ เขาวัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี ล่าสุด! จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร เป็นประจำทุกปี 2558

อ่าน 1,829 คน SHARE ความคิดเห็น
ขอชวนเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 26

ขอชวนเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 26

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด ในฐานะที่เป็นแหล่งรวมงานช่างชั้นครูของประเทศหลายแขนง การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ครบสมบูรณ์ ตลอดจนผู้คนในจังหวัดเพชรบุรี

อ่าน 4,265 คน SHARE ความคิดเห็น
ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 26 ประจำปี 2555

ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 26 ประจำปี 2555

ขอชวนเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 26 ประจำปี 2555 ซึ่งจะจัดในวันที่ 28 มีนาคม – 6 เมษายน 2555 ณ บริเวณโดยรอบพระนครคีรี (เขาวัง)

อ่าน 3,300 คน SHARE ความคิดเห็น
จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 25

จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 25

สำนักงานเพชรบุรี รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้กำหนดจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 25... ประจำปี 2554 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1–10 เมษายน 2554 ณ บริเวณพระนครคีรี (เขาวัง) อ.เมือง จ.เพชรบุรี

อ่าน 4,604 คน SHARE ความคิดเห็น
ททท.เพชรบุรี ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 24 ประจำปี 2553

ททท.เพชรบุรี ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 24 ประจำปี 2553

(ททท.) สำนักงานเพชรบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ จังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกับกรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี ได้จัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 24 ประจำปี 2553

อ่าน 5,461 คน SHARE ความคิดเห็น
ขอชวนเที่ยวงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 27

ขอชวนเที่ยวงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 27

เตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ ตระการตาเหมือนทุกปี กับ "งานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 27" ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 6 เมษายน ปีพ.ศ.2556 ณ พระนครคีรี

อ่าน 5,070 คน SHARE ความคิดเห็น
ททท.ชวนเที่ยวงานพระนครคีรี - เมืองเพชร

ททท.ชวนเที่ยวงานพระนครคีรี - เมืองเพชร

งานพระนครคีรี - เมืองเพชร งานพระนครคีรี - เมืองเพชร วันที่: 1-10 เมษายน 2553 สถานที่: ณ เขาวัง และบริเวณโดยรอบอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

อ่าน 7,058 คน SHARE ความคิดเห็น
วนอุทยานเขานางพันธุรัต อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี

วนอุทยานเขานางพันธุรัต อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี

ตั้งอยู่ที่บ้านเขาไม้นวล หมู่ 2 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 1,562 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542

Tags »
อ่าน 6,207 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

เป็นอุทยานที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีพื้นที่ถึง 2,915 ตารางกิโลเมตร หรือ 1.8 ล้านไร่ ในเขตอำเภอแก่งกระจาน อำเภอหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

อ่าน 10,802 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน