Travel Update :

ขอเชิญร่วมงานประเพณีขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี 2555องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองร่วมกับอำเภอกระบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกระบุรี กำหนดจัดงานประเพณีขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี 2555 ซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 22-24 ม.ค.นี้ บริเวณถ้ำพระขยางค์ ม.5 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมอาชีพของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด อีกทั้งยังต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าโอท็อปของดีเมืองระนองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

     ภายในงานจะมีการจัดริ้วขบวนแห่ตำนานถ้ำพระขยางค์และของดีเมืองระนอง การแสดงแสงเสียงตำนานถ้ำพระขยางค์ การประกวดขวัญใจถ้ำพระขยางค์ การออกร้านจำหน่ายสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัด การประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของดีอำเภอกระบุรี

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     - องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โทร 077-811071
     - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุมพร 077-501831 ,077-502775-6


    ข้อมูลโดย : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: