Travel Update :

ขอชวนเที่ยงานโพนพิสัย...บั้งไฟพญานาคโลกเทศบาลตำบลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จับมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงาน “โพนพิสัยบั้งไฟพญานาคโลก” ในช่วงเทศกาลออกพรรษา “บั้งไฟพญานาค”

     โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 11 – 21 ตุลาคม 2554 รวม 11 วัน 11 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงของอำเภอโพนพิสัย และจังหวัดหนองคายให้คนทั่วประเทศและทั่วโลกได้รู้จัก

     ในความเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งตำนานพุทธประวัติที่เป็นความเชื่อของเมืองหนองคาย ที่เชื่อว่าพญานาคจุดบั้งไฟขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคราวที่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ กลับมายังโลกมนุษย์

     กิจกรรม:

     ชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคที่จะเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่หลังพระอาทิตย์ตกดินจนถึงประมาณ 23.00 น. พร้อมร่วมกิจกรรม การทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ พิธีบวงสรวงเทวาพญานาค

     ** มีการแสดงแสงเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาค การรับประทานอาหารค่ำแบบโฮมพาแลง ถนนอาหาร และการแสดงวัฒนธรรรม

     ในงานจัดให้มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาหลายกิจกรรม เช่น การทำบุญมหากุศล 9 วัด , การทำบุญตักบาตรเทโวพระสงฆ์ 99 รูป , การหล่อพระ , พิธีพุทธาภิเษก , การเจริญศีลสวดมนต์ภาวนาและนั่งสมาธิ รวมไปถึงการนมัสการพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดหนองคายครบทุกองค์ เช่น หลวงพ่อพระใส , หลวงพ่อพระสุก , หลวงพ่อพระเสริม , หลวงพ่อพระเสี่ยง และหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ เป็นต้น.

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สำนักงานจังหวัด โทร. +66 4241 2678
ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัยโทร. +66 4242 1185
เทศบาลเมืองหนองคาย โทร. +66 4242 1017
ททท.สำนักงานอุดรธานี (อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ) โทร. +66 4232 5406 – 7

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

ข้อมูลโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2250 5500
ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 1672
prdiv@tat.or.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: