Travel Update :

จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 25จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกรมศิลปากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยการสนับสนุนของท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้กำหนดจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 25... ประจำปี 2554 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1–10 เมษายน 2554 ณ บริเวณพระนครคีรี (เขาวัง) อ.เมือง จ.เพชรบุรี

     นาง สาวนงนิตย์ เต็งมณีวรรณ กล่าวว่า งานพระนครคีรีเป็นงานประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี ที่จัดติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ททท.สำนักงานเพชรบุรี และหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีจึงได้จัดเตรียมงานยิ่งใหญ่กว่าทุกปี

     โดยเฉพาะในส่วนของการประดับไฟบนพระนครคีรี พร้อมทั้งจุดพลุเทิดพระเกียรติทุกค่ำคืน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และชมลีลาวดีล้านดอกบานสะพรั่งทั่วเขาวัง ปีละครั้ง พร้อมรับชมขบวนแห่พิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านเดินทางมาเที่ยวชมงานในปีนี้

     โดย ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรม สกุลช่างเมืองเพชร การประกวดตกแต่งโคมไฟและโคมกระดาษสี การแข่งขันกอล์ฟพระนครคีรี การออกร้านกาชาด การประกวดสาวหวานเมืองเพชร การแข่งขันประกวดนกกรงหัวจุก การสาธิตและจำหน่ายอาหาร-ขนมพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้านวิถีชีวิตไทย กิจกรรมการแสดงจากกรมศิลปากร และการออกร้านจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานราชการในจังหวัดเพชรบุรี

     สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032 428 047 , 032 410 505 หรือที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี โทร. 032 471 005 – 6 หรือ Call Center 1672

ข้อมูลโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 662 250 5500 ต่อ 1336, 1337
ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 1672
เว็บไซต์ : WWW.TIEWPAKKLANG.COM

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: