Travel Update :

เที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ดินแดนแห่งศิลาแลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

เที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ดินแดนแห่งศิลาแลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ดินแดนประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาติ (UNESCO) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ร่วมกันกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัยที่สร้างในสมัยสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแห่งนี้แบ่งออกเป็นฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ซึ่งมีความแตกต่างในการใช้วัสดุก่อสร้าง โบราณสถานด้านตะวันออกของแม่น้ำปิงอันเป็นที่ตั้งของเมืองกำแพงเพชร โบราณสถานจะสร้างด้วยศิลาแลงขนาดใหญ่ ส่วนโบราณสถานฝั่งตะวันตกคือเมืองนครชุมจะก่อสร้างด้วยอิฐที่มีขนาดเล็ก แต่รูปแบบศิลปะที่ปรากฏมีลักษณะร่วมสมัยระหว่างสุโขทัยและอยุธยา และทางนอกเมืองกำแพงเพชรหรือเขตอรัญญิกนั้นก็ยังมีโบราณสถานสำหรับพระสงฆ์เพื่อปฏิบัติวิปัสสนา ท่านสามารถเดินทางโดยรถยนต์ ทางเข้าตั้งอยู่นอกเมืองกำแพงเพชรประมาณ 5 กิโลเมตรไปตามถนนสายกำแพงเพชร-พรานกระต่าย เลี้ยวซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 360

     "วัดช้างรอบ" เป็นวัดใหญ่ที่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรตั้งอยู่บนเนินสูง มีพระเจดีย์ใหญ่ตั้งอยู่กลางลานสี่เหลี่ยมที่ฐานเป็นรูปช้างครึ่งตัวเห็นแต่ 2 ขาหน้า หันศีรษะออกจากฐานรายรอบเจดีย์ เป็นช้างทรงเครื่อง จำนวน 68 เชือก ทางขึ้นไปบนฐานทักษิณมีบันไดสี่ด้าน กลางลานมีเจดีย์แปดเหลี่ยมทรงลังกายอดหัก ด้านหน้าเจดีย์เป็นวิหารใหญ่ ที่ฐานเจดีย์พบลวดลายดินเผารูปนางรำ ยักษ์ หงส์ หน้าเทวดา หน้ามนุษย์ ซึ่งเป็นโบราณวัตถุศิลปสมัยอยุธยาตอนต้นหรือสุโขทัยตอนปลาย ทำให้ทราบลักษณะเครื่องแต่งตัว การฟ้อนรำและลักษณะอื่น ๆ ของคนสมัยนั้น ต่อจากวิหารเป็นสระน้ำที่ขุดลงไปในพื้นศิลาแลง


     เข้ามาถึงที่ทำการอุทยาน จะเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองกำแพงเพชรให้ได้สักการะ


     ลักษณะผังเมืองกำแพงเพชรเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมูยาวขนานไปกับลำน้ำปิง กำแพงเมืองเดิมคงมีลักษณะเป็นคันดินและคูเมือง 3 ชั้น ต่อมาได้พัฒนากำแพงเมืองไปเป็นกำแพงศิลาแลง เชื่อกันว่ากำแพงศิลาแลงนี้สร้างในช่วงรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1911 – 2031)


     โบราณสถานภายในกำแพงเมืองสำรวจพบแล้วมีทั้งสิ้น 20 แห่ง ที่สำคัญ คือ วัดพระแก้ว วัดพระธาตุ วัดโบราณ หรือสระมน ศาลพระอิศวร วัดกลางนคร เป็นต้น

     วัดพระแก้ว ตั้งอยู่กลางเมืองกำแพงเพชร เป็นวัดสำคัญอยู่ติดกับวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัย กำแพงวัดเป็นศิลาแลงกลมทั้งท่อนสูงประมาณเมตรเศษ กำแพงวัดขาดเป็นตอน ๆ สิ่งก่อสร้างภายในส่วนใหญ่ใช้ศิลาแล

     ตรงกลางของวัดมีพระเจดีย์กลมแบบลังกาองค์ใหญ่เป็นประธาน ที่ฐานโดยรอบมีสิงห์ยืนอยู่แต่ชำรุดหมด วัดพระแก้วนี้พบฐานเจดีย์แบบต่างๆ กันรวม 35 ฐาน ซึ่งแสดงว่าเป็นวัดใหญ่และสำคัญมาก งานวันสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชรก็จัดขึ้นที่วัดพระแก้วนี้


     วัดพระธาตุ อยู่ถัดมาทางด้านทิศใต้ของวัดพระแก้ว เป็นวัดใหญ่รองจากวัดพระแก้วที่อยู่ในกำแพงเมืองกำแพงเพชร รูปทรงเป็นเจดีย์ในสกุลช่างกำแพงเพชร เรียงจากวัดพระแก้วไปทางทิศตะวันออก มีเจดีย์ประธานก่อด้วยศิลาแลงปนอิฐ วัดนี้ภายหลังจากการขุดแต่งและบูรณะปรากฏว่ามีลักษณะคล้ายแผนผังวัดสระศรี ที่เมืองสุโขทัยเก่า แต่ลักษณะเจดีย์เป็นแบบกำแพงเพชร


     โบราณสถานนอกกำแพงเมือง สำรวจพบโบราณสถานแล้ว 37 แห่ง ที่สำคัญคือ วัดพระนอน วัดพระสี่อิริยาบถ วัดช้างรอบ วัดอาวาสใหญ่ วัดฆ้องชัย วัดอาวาสน้อย วัดเชิงหวาย วัดดงหวาย วัดช้าง และวัดกะโลทัย เป็นต้น ส่วนโบราณสถานที่ตั้งอยู่ฟากตะวันตกของแม่น้ำปิงทั้งภายในและภายนอกเมืองนครชุม ก็ยังมีกลุ่มโบราณสถานที่สำคัญตั้งอยู่ ได้แก่ ป้อมทุ่งเศรษฐี วัดหนองพิกุล วัดหม่องกาเล และ วัดเจดีย์กลางทุ่ง เป็นต้น


     ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 08.00-17.00 น. ค่าเข้าชมชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท รถยนต์ 50 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโทร. 055-854736-7 หรือ facebook : kpppark2534

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: