Travel Update :

โรงโม่หินโบราณ สิ่งปลูกสร้างที่เรียงรายบนสโลปเนินเขา ในแคว้นกาลิเซีย

โรงโม่หินโบราณ สิ่งปลูกสร้างที่เรียงรายบนสโลปเนินเขา ในแคว้นกาลิเซีย

เครื่องโม่ที่ชื่อว่า Folon และ Picon มี 60 เครื่องโม่ที่ตั้งอยู่บนสโลป Monte Campo do Couto ในเทศบาล El Rosal ในชุมชนของแคว้นกาลิเซีย เครื่องโม่ที่สร้างระหว่างช่วงศตวรรษที่ 18 ที่สร้างแบบลดหลั่นกันเหมือนกับน้ำตกที่สามารถแชร์น้ำที่อยู่ในช่องเดียวกัน พลังงานได้ทำให้น้ำไหลตกลงมาที่ภูเขา โรงโม่นั้นประกอบไปด้วยสองส่วน ส่วนแรก คือ Folón Mills ซึ่งประกอบไปด้วยโรงโม่ 36 โรงและตั้งอยู่บนสโลปของ Folón เหนือธารน้ำที่ชื่อว่า Folón เหมือนกัน ส่วนที่สองเรียกว่า เครื่องโม่ Picon ที่ประกอบไปด้วย 24 เครื่องโม่ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับลำธารที่ชื่อว่า Picon เช่นกัน


     โดยส่วนมากเครื่องโม่นั้นมีโครงสร้างเป็นแบบ 2 ชั้นที่สร้างจากหินที่เป็นเครื่องโม่ที่ตั้งอยู่บนสุดในขณะที่ชั้นล่างประกอบไปด้วยเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนการทำงานของเครื่องโม่ โรงโม่แป้งบางส่วนมีส่วนที่เชื่อมต่อกับน้ำไปสู่สัตว์ รอยจารึกที่เก่าแก่ที่สุ่ดนั้นมีอายุย้อนไปราว 1702 ปี และนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นหลักฐานที่เป็นชิ้นเป็นอันเชื่อถือได้ว่า อุปกรณ์เหล่านี้นั้นมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 โรงโม่เหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับวัด Santa María de Oia บางส่วนของโรงโม่นั้นเป็นของชุมชนหรือเป็นของครอบครัว เมื่อก่อนหน้านี่โรงโม่นั้นไม่มีชื่อเสียงและถูกร้างราแต่ ณ ตอนนี้กลายเป็นแหล่งที่ปีนเขาสำหรับนักท่องเที่ยว
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: