Travel Update :

ชมความน่ารัก 'เต่าบก' เดินเล่นหน้าปราสาทพนมรุ้ง


ชมความน่ารัก 'เต่าบก' เดินเล่นหน้าปราสาทพนมรุ้ง


อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญคู่เมืองบุรีรัมย์ ซึ่งในช่วงที่สภาพอากาศที่หนาวเย็นแบบนี้ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยว เงียบเหงา เงียบจนมีเต่าบก ออกมาเดินเล่น และมีการแชร์ภาพของเจ้าเต่าบก ในโลกโซเชียลกันอย่างแพร่หลาย


     ในการเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำ ผู้เข้าชมต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ลงทะเบียน ณ จุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา 100 % โดยจะมี เจ้าหน้าที่หมั่นเช็ดทำความสะอาดราวจับหรือจุดสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ


     สำหรับปราสาทพนมรุ้ง ตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้ง ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างขึ้นโดยมีรูปแบบของศิลปะเขมรโบราณ ที่มีความงดงามมากที่สุดแห่ง หนึ่ง ความงดงามและความยิ่งใหญ่ของปราสาทแห่งนี้ปรากฏให้เห็นได้ในรูปของงานสถาปัตยกรรม การจำหลักลวดลายการเลือกทำเลที่ตั้งบนยอดเขามีแผนผังตามแนวแกนที่มีองค์ประกอบของสิ่งก่อสร้าง ต่าง ๆ เรียงตัวกันเป็นแนวเส้นตรงพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลาง คือ ปราสาทประธาน จากงานก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่นี้ ชวนให้เกิดความสงสัยและอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งว่าคนในสมัยโบราณสร้างปราสาทหลังนี้ขึ้นมาได้อย่างไร     ซึ่งปราสาทพนมรุ้ง เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มักจะไปเยี่ยมชมความงาม ของปราสาทพนมรุ้ง กันไม่ขาดสาย

เครดิตภาพจาก : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุรีรัมย์ กรมศิลปากร


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: