Travel Update :

ติดตั้งป้ายทองเหลือง 'บ้านทรงคุณค่าปัตตานี' 5 หลัง ประจำปี 2563


ติดตั้งป้ายทองเหลือง 'บ้านทรงคุณค่าปัตตานี' 5 หลัง ประจำปี 2563


นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานติดตั้งป้ายทองเหลือง "บ้านทรงคุณค่าปัตตานี" ประจำปี 2563 รวม 5 หลัง ได้แก่ เรือนช่างทองเหลือง บนถนนยะรัง บ้านเลขที่ 10 ถนนยะรัง ,อาคารไวท์เฮาส์ มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ ถนนฤาดี , บ้านกงสี ถนนอาเนาะรู, บ้านขุนพิทักษ์รายา ถนนปัตตานีภิรมย์ ตามลำดับ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์อาคาร บ้านเรือน และสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมที่ทรงคุณค่า ซึ่งเป็นรากฐานและสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญอันเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานีและของชาติสืบไป


     "บ้านทรงคุณค่า" ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 5 อาคารนี้ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์อาคาร บ้านเรือน และสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมที่ทรงคุณค่า ซึ่งเป็นรากฐานและสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญ อันเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานีและของชาติสืบไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณต่อสาธารณะ


     เรือนช่างทองเหลือง ตำบลจะบังติกอ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นมลายู เรือนโบราณ อายุประมาณ 100 ปี ตั้งอยู่บนถนนยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นเรือนไม้รูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมลายู หลังคาทรงบลานอเรียงกัน 3 จั่ว ประกอบหลังคาปีกนกด้านข้างมุงกระเบื้องดินเผาปลายแหลมหรือกระเบื้องดินเผาหางว่าว โครงสร้างไม้ทั้งหลัง ผนังก่ออิฐฉาบปูน บางส่วนมุงสังกะสี ยกพื้นสูง ใต้ถุนมีประโยชน์ใช้สอยสำหรับนั่งพักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว


     บ้านทรงคุณค่าปัตตานี ที่บ้านเลขที่ 10 ถนนยะรัง ตำบลจะบังติกอ ซึ่งเป็นเรือนไม้รูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมลายู เป็นเรือนไม้อายุเกือบ 90 ปี ตั้งอยู่บน ถนนยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เรือนด้านหน้าหลังคาทรงบลานอ ประกอบหลังคาปั้นหยาด้านข้าง เรือนด้านหลังหลังคาทรงปั้นหยาแฝด 2 จั่วต่อกัน มุงกระเบื้องดินเผาปลายแหลมหรือกระเบื้องดินเผาหางว่าว     บ้านทรงคุณค่าปัตตานี ที่อาคารไวท์เฮาส์ มูลนิธิชูเกียรติ-ปิติเจริญกิจ ตำบลอาเนาะรู ไวท์เฮาส์ เป็นชื่อเรียกบ้านสีขาวหลังใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนฤาดี อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี มีรูปแบบอาคารที่ทันสมัยและดูแปลกตากว่าบ้านหลังอื่น ๆ ในยุคสมัยเดียวกัน สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักอาศัยเมื่อประมาณ พ.ศ. 2477 ตัวบ้านมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบยุโรป เป็นอาคารสูงสามชั้น แต่ละชั้นมีระเบียงรายรอบ ประตูหน้าต่างมีลักษณะเป็นซุ้มโค้ง ช่องแสงประดับกระจกสีสวยงาม จากการสืบค้นประวัติพบว่าบ้านหลังนี้เคยถูกเรียกว่า บ้านสิบหมื่น และยังเคยเป็นที่ทำการบริษัทจังหวัดปัตตานี จำกัด อยู่ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง


     บ้านทรงคุณค่าปัตตานี ที่บ้านกงสี ตำบลอาเนาะรูบ้านกงสี ตั้งอยู่ในย่านหัวตลาดจีน หรือชุมชนหัวตลาด ถนนอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เดิมเป็นบ้านพักอาศัยของ ตันปุ่ย หรือหลวงสำเร็จกิจจางวาง สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2367-2394) ภายหลังเป็นที่พักอาศัยของลูกหลานและปัจจุบันเปรียบเป็นบ้านบรรพชนของตระกูล


     บ้านทรงคุณค่าปัตตานี ที่บ้านขุนพิทักษ์รายา ตำบลอาเนาะรูซึ่งสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2460 เป็นเรือนพักอาศัยต่อเนื่องมา 4 รุ่น ตั้งอยู่ในย่านหัวตลาดจีน หรือชุมชนหัวตลาด ถนนปัตตานีภิรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นเรือนแถวสองชั้นสองคูหา รูปแบบของเรือนแถว มีการประยุกต์ระหว่างสถาปัตยกรรมในท้องถิ่นและสถาปัตยกรรมจีน มีอายุประมาณ 90-100 ปี


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: