Travel Update :

มีนบุรี เตรียมสร้างจุดเช็คอินแห่งใหม่ @ คลองตะโหนด


มีนบุรี เตรียมสร้างจุดเช็คอินแห่งใหม่ @ คลองตะโหนด

 


พื้นที่เขตมีนบุรี เตรียมสร้างจุดเช็คอินแห่งใหม่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวพักผ่อน โดยทางสำนักงานเขตมีนบุรี ได้เริ่มทำการพัฒนาจากริมคลองรกร้างข้างประตูระบายน้ำคลองตะโหนด ซึ่งเชื่อมต่อกับคลองแสนแสบ ถนนราษฎร์อุทิศ ตามโครงการเขตมีนบุรี...น้ำคลองสวยใส ริมคลองเป็นระเบียบ ไม้ดอกเริ่มเรียงราย


     ทั้งนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนคนรักษ์คลองตะโหนด ที่ได้ร่วมกันพลิกโฉมคลองในพื้นที่ ให้เป็นที่พักผ่อนและเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ให้กับชาวมีนบุรี


     นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย ใสสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี และหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯที่ดำเนินการตกแต่งจุดเช็คอิน บริเวณริมคลองตะโหนด ถนนราษฎร์อุทิศ เขตมีนบุรี


     ซึ่งภูมิทัศน์บริเวณริมคลองตะโหนด คลองสาขาคลองแสนแสบ มีภูมิทัศน์ริมคลองร่มรื่น สวยงาม สะอาด สามารถระบายน้ำได้ดี พร้อมส่งต่อให้กับชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้ชุมชนที่อาศัยริมคลองเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพที่อยู่ที่อาศัยให้น่าอยู่สร้างจิตสำนึกรักษ์คูคลอง รักถิ่นที่อยู่ เกิดเป็น #ชุมชนคนรักษ์คลองตะโหนด อย่างยั่งยืน อันเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชตามโครงการ "พัฒนาระบบน้ำเสียและระบบความปลอดภัยทางน้ำในคลองต้นแบบ และคลองสาขา" (คลองผดุงกรุงเกษมและคลองแสนแสบ) และโครงการ “รัฐ ราษฎร์ร่วมใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตะโหนด” ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 นี้ เพื่อเป็นโครงการที่ดีที่สุด (Best Service)ให้กับประชาชนอย่างแท้จริงบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: