Travel Update :

สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวแม่น้ำประวัติศาสตร์ ฝั่งธนบุรีหลังโควิด-19


สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวแม่น้ำประวัติศาสตร์ ฝั่งธนบุรีหลังโควิด-19


นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวแม่น้ำประวัติศาสตร์ คลองชักพระ - คลองบางกอกใหญ่ – คลองบางกอกน้อย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฝั่งธนบุรี ในพื้นที่ 5 เขต ประกอบด้วย เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ และเขตธนบุรี รวมระยะทาง 18 ก .ม.


     สำหรับเส้นทางการสำรวจในครั้งนี้ ประกอบด้วย ท่าเรือวัดสุวรรณาราม ถนนจรัญสนิทวงศ์ 32 สำรวจคลองบางกอกน้อย ซึ่งเดิมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า ก่อนขุดคลองลัดบางกอก ชมสถานที่สำคัญ เช่น วัดศรีสุดาราม ที่เคยเป็นวัดชีปะขาวในสมัยกรุงศรีอยุธยา


     วัดภาวนาภิรตาราม ล่องเรือผ่านเส้นทางสู่คลองชักพระซึ่งเป็นชื่อเกี่ยวข้องกับประเพณีชักพระ ที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดนางชี เขตภาษีเจริญ ถึงวัดไก่เตี้ย เขตตลิ่งชัน ย้อนอดีตสายน้ำเจ้าพระยา สมัยกรุงศรีอยุธยาผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ วัตตลิ่งชัน ตลาดน้ำตลิ่งชัน วัดช่างเหล็ก คลองบางระมาด ย่านชาวสวนคลองบางเชือกหนัง สู่คลองมอญ ย่านบ้านศิลปินแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนในย่านเก่าที่เข้ากับ งานศิลปะ วัดกำแพงบางจาก วัดโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยาที่งดงามท่ามกลางความร่มรื่นของธรรมชาติ ผ่านวัด นวลนรดิศ วัดประดู่ฉิมพลี ผ่านคลองภาษีเจริญ วัดปากน้ำ คลองด่านสู่คลองบางหลวง เพื่อเดินทางสู่ย่าน ตลาดพลูแหล่งประวัติศาสตร์ย่านอาหารอร่อย ผ่านย่านสำคัญ อาทิ วัดราชคฤห์วรวิหาร วัดบางยี่เรือเหนือที่ ได้รับการบูรณะโดย พระยาพิชัยดาบหัก วัดอินทารามวรวิหารวัดสำคัญของฝั่งธนบุรีที่มีมาตั้งแต่อยุธยา พระ เจดีย์กู้ชาติที่บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถิ่นฐานบ้านขุนนาง ย่านชาวลาวบางไส้ไก่ ถิ่น ฐานชาวมอญที่วัดประดิษฐาราม ถิ่นแขกที่กุฎีเจริญพาศน์และกุฎีต้นสน สู่วัดหงส์รัตนารามวัดโบราณใน สมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระแสนและพบหลวงพ่อทองคำ รวมถึงสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ในสมัย สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และมัสยิดต้นสนสถานที่สำคัญของชุมชนมุสลิมสมัยอยุธยา และจุดสุดท้าย วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ปากคลองบางกอกใหญ่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่เขต ธนบุรี


     ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ต้องการให้การท่องเที่ยวมีผลส่งเสริมทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนท้องถิ่นและ ประชาชนรากหญ้า พร้อมผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก ซึ่งเส้นตลอด ระยะทางประมาณ 18 ก.ม. ทาง ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้เป็นนโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากมีความสวยงาม มีศิลปวัฒนธรรม อารยธรรม ที่เป็นอัตลักษณ์ ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่าง ประเทศหลายคนอาจยังไม่เคยได้สัมผัส โดยเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเก่าแก่ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่า ของประเทศไทยคือกรุงธนบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายจุดและตลาดจำหน่ายสินค้าของกินของใช้ที่ มีชื่อเสียงเก่าแก่หลายแห่งและสามารถเชื่อมต่อสู่สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา (Chao Phraya Sky Park) ซึ่งสามารถ เชื่อมต่อการท่องเที่ยวไปยังคลองโอ่งอ่างและย่านเยาวราชได้อีกด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: