Travel Update :

หมู่บ้าน OTOP มาบเหลาชะโอน


หมู่บ้าน OTOP มาบเหลาชะโอน


สำหรับใครที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่าง เสื่อกระจูด ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น แนะนำที่สถานที่แห่งนี้ บ้านมาบเหลาชะโอน หมู่ที่ 5 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่นี่เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ที่โดดเด่นในด้านเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสาน อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีความหลากหลาย ทั้งวิวทิวทัศน์ โดยรอบบริเวณหมู่บ้านที่งดงาม มี บึงน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ ที่ชื่อ “บึงสำนักใหญ่” หรือหนองจำรุง มีพื้นที่ 3,871 ไร่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาน้ำจืดนานาชนิดและมีต้นกระจูดขึ้นเป็นจำนวนมาก


     สำหรับความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชนบ้านมาบเหลาชะโอน เป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนแบบเรียบง่าย ใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสาร และอาหารพื้นบ้านที่เน้นอาหารทะเลที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งจากที่รอบบึงสำนักใหญ่มีต้นกระจูดขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน


     ชาวบ้านในพื้นที่ได้จัดตั้งกลุ่มจักสานกระจูดขึ้น เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2544 เพื่อสร้างความสามัคคี และนำวัตถุดิบ ที่มีมากมายมาแปรรูป เพิ่มมูลค่า โดยผลิตภัณฑ์เด่นเกี่ยวกับการจักสานกระจูด เช่น ประเภทกระเป๋าหิ้ว กระเป๋าสะพาย ประเภทกล่อง ประเภทตะกร้า และประเภทอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ


     สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบศึกษาวิถีทางวัฒนธรรม สามารถเดินทางมาเที่ยว ดูงานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากกระจูดได้ เพราะที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว อาทิ สวนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยอง , โบสถ์หินอ่อนของวัดสนามรัตนาวาส รวมทั้งยังมีที่พักให้เลือกอย่างหลากหลาย อาทิ บ้านพักโฮมสเตย์ บ้านพักริมชายหาด และบริการล่องเรือชมธรรมชาติรอบบึงสำนักใหญ่ด้วย
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: