Travel Update :

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ เมืองกาฬสินธุ์ หวังดึงนักท่องเที่ยว


ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ เมืองกาฬสินธุ์ หวังดึงนักท่องเที่ยว


ในสถานการณ์ที่เชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาด และหลายคนหวาดวิตกว่าจะติดเชื้อ ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหดหาย จนต้องมีการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้คนไทยหันมาเที่ยวในประเทศไทยกันมากขึ้น อย่างเช่น โบราณสถานพระธาตุยาคู อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

     นางประนอม คลังทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โบราณสถานพระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ พร้อมนำคณะกราบไหว้พระธาตุยาคู สิ่งศํกดิ์สิทธิ์เมืองกานำ เยี่ยมชมบริเวณเฮือนอีสาน จำนวน 18 หลัง มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การละเล่นประเพณีอีสาน สินค้าทางวัฒนธรรมของกลุ่มชุมชนคุณธรรม โดยเฉพาะการจำหน่ายสินค้าของดีจาก 18 อำเภอ รวมถึงอาหารพื้นถิ่นของจ.กาฬสินธุ์


     จากนั้นเดินทางไปที่วัดโพธิ์ชัยเสมาราม เพื่อติดตามงานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดโพธิ์ชัยเสมาราม บ้านเสมา ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีพระมหารัตนะ รตนสิริ ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยเสมาราม พร้อมผู้นำชุมชนชาวบ้าน ได้มีการนำเสนอการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร (วัด บ้าน โรงเรียน) จากประชาชนชาวบ้านเสมา สถานศึกษา องค์กรปกครองท้องถิ่นและเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมบ้านเสมา ให้มีศักยภาพ มีความพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยว รวมถึงการทำแพคเกจการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั้งเที่ยว กิน นอน และร่วมกิจกรรมกับชุมชน

     ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในช่วงนี้มีสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิต-19 (COVID-19) ทำให้ประชาชนคนไทยงดการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศก็ลดน้อยลงไป เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนให้คนไทยเที่ยวไทย กระทรวงวัฒนธรรม มีแนวทางใช้ชุมชนคุณธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยคัดเลือกชุมชนคุณธรรมที่มีศักยภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดี สินค้าทางวัฒนธรรม ความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยว


     สำหรับชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดโพธิ์ชัยเสมาราม บ้านเสมา ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ถือว่าเป็นชุมชนคุณธรรมที่มีเข้มแข็งมากในการที่จะขับเคลื่อนด้วยชุมชนพลัง บวร มีความโดดเด่นในแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานพระธาตุยาคู ใบเสมา มีศิลปวัฒนธรรม การแสดง สินค้าทางวัฒนธรรม ความเป็นหมู่บ้านพอเพียง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นชุมชนคุณธรรมที่พร้อมรับนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม

     ทั้งนี้ชาวบ้านในชุใชนคุณธรรมต้นแบบวัดโพธิ์ชัยเสมาราม คาดหวังว่า การขับเคลื่อนของคนในชุมชน นั้น จะช่วยกระตุ้นด้านการท่องเที่ยว ให้คนไทยกลับมาท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชน และประเทศไทย จะฝ่าฟันวิกฤติผ่านพ้นสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ได้ในเร็ววันนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: