Travel Update :

'ณ สัทธา อุทยานไทย' เพราะความรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน


'ณ สัทธา อุทยานไทย' เพราะความรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน


ผู้เขียนได้มีโอกาสเห็นคลิปไวรัลที่มีการส่งต่อกันในกลุ่มแอพลิเคชั่นไล เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ใน อ.บางแพ จ.ราชบุรี ที่เปิดตัวมาในทำนองว่า “เพราะสาระความรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน เพราะความสงบสุขไม่ได้มีแค่ในวัดวาอาราม" จึงอยากตามรอยว่า ที่นี่จะมีความสุขสงบมากน้อยเพียงใด


     “ณ สัทธา อุทยานไทย” นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ตั้งอยู่พื้นที่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี บริเวณนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 42 ไร่ โอบล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยอายุนับสิบปี ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก


     ณ สัทธา อุทยานไทย เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ปลูกฝังรากเหง้าแห่งความเป็นไทยเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะไทยที่งดงาม ตลอดจนศึกษาประวัติของผู้มีชื่อเสียงและพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วเมืองไทย ในรูปแบบหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสส์ขนาดเสมือนจริง กว่า 60 รูป ผ่านเทคนิคจัดแสดงและวิธีการนำเสนอรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และเกิดการจดจำที่สนุกสนานยิ่งกว่าเดิม ตอกย้ำเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งที่ว่า “เราอยากให้ที่นี่เป็นที่พักผ่อนใจ มาเก็บรับเอาความสุขกลับไป”


     ณ สัทธา อุทยานไทย ยังเป็นสถานที่รวบรวมหุ่นขี้ผึ้งเสมือนจริง ของบุคคลสำคัญทั้งผู้มีชื่อเสียง พระเกจิ และอีกมากมาย ซึ่งเกิดจากความศรัทธา ทั้งในด้านแนวความคิด การทำงานที่มุ่งมั่น และการดำเนินชีวิตของบุคคลเหล่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีไทย ตามอย่างคติชาวพุทธ ส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์นำเสนอผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสนับสนุนให้เยาวชนรักในความเป็นไทย ภายในอาณาบริเวณของ ณ สัทธา ได้แบ่งโซนจุดจัดแสดง ประกอบด้วย ห้องไทยสัทธา เป็นห้องแสดงภาพรวม แนวคิด และประวัติความเป็นมาของ ณ สัทธา อุทยานไทยจุดที่ 1 มหาราชกษัตรา เป็นจุดจัดแสดงประติมากรรมพระรูปหล่อ 3 บูรพมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชไทย
จุดที่ 2 ณ สัทธานุสรณ์ เป็นอาคารจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสของบุคคลสำคัญผู้เป็นต้นแบบ คนดีของแผ่นดิน กว่า 14 ท่าน
จุดที่ 3 ณ สัทธาปฎิมา จัดแสดงประติมากรรมพระพุทธรูป 3 สมัย
จุดที่ 4 ถ้ำพุทธชาดก เป็นถ้ำจำลองที่นำเสนอเรื่องราวขององคุลีมาล มหาโจรผู้กลับใจเข้าสู่ธรรมะ
จุดที่ 5 อริยสัทธา จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสส์พระอริยสงฆ์ที่เป็นที่เลื่อมใสทั่วประเทศไทย
จุดที่ 6 สัทธาถิ่นเรือนไทย โซนบ้านไทย 4 ภาค จำลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยเสมือนจริง
จุดที่ 7 ลานภิรมย์ เป็นลานกลางแจ้งที่จัดแสดงศิลปะและความงดงามของต้นบอนไซหลากหลายขนาด


     ด้วยวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมที่โอบกอดด้วยธรรมชาติ รื่นรมย์ในความร่มรื่น ที่อยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสทางเฟซบุ๊คแฟนเพจของ ณ สัทธา อุทยานไทย ได้แจ้งเปลี่ยนแปลง เวลาทำการ ว่าจะหยุดในวันจันทร์ ยกเว้นวันจันทร์ ที่มีวันหยุดยาวสืบเนื่องจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ ส่วนวันอังคาร - วันศุกร์ เปิดทำการ เวลา 09.00 น. , ปิดจำหน่ายบัตร เวลา 15.30 น. และปิดทำการ เวลา 17.00 น. ส่วน วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ เวลา 09.00 น. , ปิดจำหน่ายบัตร เวลา 16.00 น. และปิดทำการ เวลา 17.30 น. ดยจะเริ่มใช้เวลาทำการใหม่ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: