Travel Update :

เที่ยวงานวิถีชุมชน ทานตะวันบาน @ บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี


เที่ยวงานวิถีชุมชน ทานตะวันบาน @ บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง (อบต.บ่อทอง) อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ร่วมกับภาคเอกชน จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม,พัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมภูมิปัญญา และการท่องเที่ยว สร้างรายได้ - เอกลักษณ์ชุมชน

     ชาวชุมชน ต.บ่อทอง และหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ได้พัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมกว่า 16 ไร่ หน้าโรงงานอุตสาหกรรมสู่แปลงทุ่งดอกทานตะวัน ด้วยสารปรับปรุงดินจากวัสดุเหลือใช้ และน้ำที่ผ่านการบำบัดจากกระบวนการผลิตของเอสซีจี ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัดอย่างสวยงาม พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวร่วมงาน “เที่ยวงานวิถีชุมชน ชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ทองคำ น้อมนำสักการะพระแก้วนิลกาฬ ทานตะวันบาน @ บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ครั้งที่ 3” กำหนดงานจัดระหว่างวันที่ 20-23 ก.พ.63


     สำหรับทุ่งทานตะวันนั้น อยู่บริเวณหน้าบริษัท SCG. (ไทยเคนเปเปอร์) ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวครั้งนี้เป็นการต่อยอดการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลบ่อทองครั้งที่ 1 เมื่อปี 2561 และครั้งที่ 2 ปี 2562ที่ผ่านมา ซึ่งทางบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด(มหาชน) ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าโดยใช้สารปรับปรุงดินและน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของโรงงาน ปลูกต้นทานตะวันบนเนื้อที่16 ไร่ ของเขอุตสาหกรรมบ่อทองพร้อมปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลบ่อทอง


     ในปีนี้ได้ดำเนินการต่อยอดปรับปรุงกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวให้เห็นเป็นที่ประจักษ์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ทองคำบ้านบ่อทอง ที่ในอดีตสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการจัดโรงถลุงแร่ขึ้น โดยมีหลวงปรีชากลกาล หรือเจ้าสำอางค์ เจ้าเมืองปราจีนบุรีในขณะนั้นเป็นผู้ควบคุมดูแลกิจการ ในปัจจุบันยังมีร่องรอย โรงถลุงแร่ที่หลงเหลืออยู่


     ได้มีการตั้งพิพิธภัณฑ์ให้คนรุ่นหลังได้มาเที่ยวชม , การท่องเที่ยววัดกรุงประชาราษฎร์บำรุง ซึ่งเป็นวัดที่สงบร่มรื่นสวยงาม และโดยเฉพาะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบล ประดิษฐานอยู่ คือพระแก้วนิลกาฬ เป็นพระพุทธรูปนิลสีดำ ที่นำมาจากประเทศลาว ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ , การจัดกิจกรรมวิ่งฟันรันเพื่อส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน

     ผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน สามารถร่วมงาน “เที่ยวงานวิถีชุมชน ชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ทองคำ น้อมนำสักการะพระแก้วนิลกาฬ ทานตะวันบาน @ บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ครั้งที่ 3” งาน จัดระหว่างวันที่ 20-23 ก.พ.63


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: