Travel Update :

นมัสการสรีรร่างหลวงพ่อสาคร มนุญโญ พระเกจิอาจารย์ดัง วัดหนองกรับ จังหวัดระยอง

นมัสการสรีรร่างหลวงพ่อสาคร มนุญโญ พระเกจิอาจารย์ดัง วัดหนองกรับ จังหวัดระยอง

วัดหนองกรับ เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง วัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2328 และเนื่องจากทำเลวัดติดกับแม่น้ำจึงมีความเหมาะสมในการสร้างวัดอย่างถาวร ประชาชนที่มีความศรัทธาจึงบริจาคที่ดินถวายวัดเพิ่มมากขึ้น วัดหนองกรับที่เป็นที่รู้จักกันมากวัดหนึ่งจากกิตติศัพท์ของอดีตเจ้าอาวาสหลวงพ่อสาคร มนุญโญพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีกรูปหนึ่งของภาคตะวันออกที่มีผู้เคารพศรัทธามากราบไหว้ขอพรพระสรีรร่างที่ไม่เน่าเปื่อยของท่านเอยู่เสมอ ซึ่งอยู่ภายในอาคารที่งดงาม


     นอกจากนี้วัดหนองกรับยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมและกราบไหว้ขอพรอื่นๆ คือการปิดทองรอยพระพุทธบาท ปิดทองพระสังกัจจายน์ และลอดพระอุโบสถพร้อมทั้งชมความงามชองพระอุโบสถที่เก่าแก่ กำแพงวัดมีรูปปั้นเป็นรูปเทพนมที่งดงามอ่อนช้อย และวัดแห่งนี้ยังได้รับรางวัลห้องน้ำที่สวยที่สุดในภาคตะวันออกอีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: