Travel Update :

กาฬสินธุ์ เปิด 'หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ของดีบ้านฉัน'


กาฬสินธุ์ เปิด 'หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ของดีบ้านฉัน'


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เปิดบ้านหนองแวงภูปอ “หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ของดีบ้านฉัน” ต้อนรับนักท่องเที่ยว ช่วงไฮซีซัน “เที่ยวสุขใจ สไตล์ภูปอ"


     นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์และสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.เมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำชุมชน จัดโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ของดีบ้านฉัน ในปี 2561ที่ผ่านมา และมีการต่อยอดขยายผล พบว่าหลายหมู่บ้านมีศักยภาพ ที่จะเปิดประตูบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้อย่างเต็มตัว โดยเฉพาะบ้านหนองแวง ต.ภูปอ ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมีความเข้มแข็งและมีผลิตภัณฑ์ชุมชนมากมาย เช่น แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มอาชีพทำขนมพื้นบ้าน สิ่งทอ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงโบราณคดีที่พุทธสถานภูปอ หรือวัดอินทร์ประทานพร และมีจุดเช็คอิน มุมถ่ายภาพที่สวยงาม ซึ่งมีการจัดแสดงรอการมาเยือนของนักท่องเที่ยวและมีจำหน่ายตลอดปี ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมเข้าครัวเรือนได้เป็นอย่างดี


     การเปิดบ้านหนองแวงภูปอ ครั้งนี้เป็นการเปิดประตูบ้านในรูปแบบ "เที่ยวสุขใจ สไตล์ภูปอ" เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้เข้าชุมชนในหน้าหนาว และยาวไปถึงหน้าร้อน โดยเน้นบรรยากาศเรียบง่าย เป็นธรรมชาติ ซึ่งมีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวตามวิถีชาวบ้าน เช่น มีการสักการะหอเจ้าบ้านและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน รับชมการแสดงความสามารถของเยาวชน ชิมขนมพื้นบ้าน ร่วมรับประทานอาหารพื้นเมือง ซื้อของฝากของที่ระลึก และร่วมกิจกรรมกับกลุ่มอาชีพ     สิ่งที่ประทับใจจากการเปิดประตูบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวในครั้งนี้คือ การเปิดตัว “ผ้าลายยางกล้วย” ซึ่งเป็นงานฝีมือจากผ้าฝ้าย ที่ผ่านการถักทอเป็นผืนผ้า จากนั้นนำมาประดับลายให้สวยงามด้วยยางกล้วยผสมดินเหนียว แล้วนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อพื้นเมือง สวมใส่ได้ทั้งหญิงและชาย นักท่องเที่ยวเห็นแล้วอึ้ง สุดประทับใจภูมิปัญญาผ้าลายยางกล้วย โดยมีการสาธิตการทอผ้าและประดิษฐ์ลายผ้า สร้างบรรยากาศเป็นกันเองให้กับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: