Travel Update :

เที่ยวงาน 'โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน'

เที่ยวงาน 'โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน'

เทศกาลโคมแสนดวง ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอยกระทง หรือ ประเพณียี่เป็ง ที่ปฏิบัติสืบทอดมายาวนาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระธาตุหริภุญชัย และถวายสักการะพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน

     โดยทางจังหวัดลำพูน โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมา โดยกิจกรรมภายในงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน มีการบูชาโคมและแขวนโคมที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และแขวนโคมในสถานที่ต่างๆ

     นอกจากนี้ในช่วง วันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2562 มีการแสดงทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระดับ 8 จังหวัดภาคเหนือ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระดับภาคอีสาน และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น การประดับโคมไฟถนนคนเดินข่วงพันปี ถนนรถแก้วทั้งสาย จนถึงประตูมหาวัน ผ่านกาดหนองดอก เข้าสู่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

     ประกวดโคมลอย บูชาพระเกศแก้วจุฬามณี และการประกวดกระทงเล็ก ดอกไม้สด รวมถึงการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ของจังหวัดลำพูน

     นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวชมนั้น ยังร่วมบูชาโคมเพื่อทำการทั้งเขียนชื่อและข้อความขอพรลงบนโคม ก่อนจะนำโคมไปโคมแขวนด้วยตัวเอง ซึ่งผู้ที่ไปเที่ยวชมงานในช่วงกลางคืน จะเห็นโคมหลากหลายสีสัน กระทบแสงไฟส่องสว่างสดใสสวยงามอีกด้วย
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: