Travel Update :

เที่ยววัดห้วยแก้ว ชมพระอุโบสถแบบขอม ลพบุรี


เที่ยววัดห้วยแก้ว ชมพระอุโบสถแบบขอม ลพบุรี


ลพบุรีเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติมายาวนานมาแต่สมัยทวาราวดี สถาปัตยกรรมและโบราณสถานมักใช้ศิลาแลงเป็นส่วนประกอบและการออกแบบได้รับอิทธิพลจากขอมจึงมีความงดงาม ยิ่งใหญ่และดูแข็งแรง หรือสิ่งปลูกสร้างใหม่ก็ใช้ศิลปะแบบขอมในการสร้าง เช่นที่ วัดห้วยแก้ว ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นอกจากจะมีโบสถ์แบบพุทธแล้วยังมีศาสนสถานศิลปะขอมอีกด้วย คือพระเจดีย์มหาเมตตารัตนะรังษี


     วัดห้วยแก้วมีอายุราวๆ 140 ปี มีศาสนสถานที่โดดเด่นคือพระเจดีย์กลางน้ำมหาเมตตารัตนะรังษีศิลปะแบบขอม เกิดจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันสร้างขึ้น ทางเดินที่ทอดข้ามไปยังพระเจดีย์สูงใหญ่สามารถเดินชมได้โดยรอบ ด้านในพระเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกสีขาวและสีเขียว ตกแต่งคล้ายอยู่ในป่าได้อย่างสวยงาม


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: