Travel Update :

เที่ยววัดคุ้งท่าเลา ทางเข้าปากหนุมาน ชมตลาดน้ำท่าขาม ลพบุรี


เที่ยววัดคุ้งท่าเลา ทางเข้าปากหนุมาน ชมตลาดน้ำท่าขาม ลพบุรี


วัดนอกเมืองของจังหวัดลพบุรีที่มีความโดดเด่นอีกวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาแวะชมกันมากคือ วัดคุ้งท่าเลา ตำบลบ้านพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ เป็นวัดที่ทำทางเข้าเป็นรูปหนุมานและทศกัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวลอดเข้าไป เป็นกุศโลบายของทางวัดที่นำเรื่องรามเกียรติ์มาประยุกต์ให้เกิดความน่าสนใจ เมื่อลอดเข้าไปแล้วจะพบองค์พระพุทธเจ้าเปิดโลกสูงใหญ่ และด้านหลังมีตำหนักพระราหู และพระอุโบสถที่มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน


     ด้านนอกพระอุโบสถมีรูปปั้นของสัตว์หิมพานต์สวยงาม ไม่ไกลกันนักเป็นอนุสาวรีย์การทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตรงไปมีการทำพิธีอาบน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย


     เนื่องจากท้ายวัดท่าเลาติดกับแม่น้ำบางขามจึงได้มีการเปิดเป็นตลาดน้ำบางขามขึ้น มีบรรยากาศสบายๆ ริมน้ำ ร้านค้าเป็นหลังคามุงจาก พ่อค้าแม่ค้าจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน นักท่องเที่ยวยังสามารถรับประทานอาหารในแพหรือตามเตียงไม้ไผ่ริมน้ำ ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำได้ตามอัธยาศัย การมาใช้เวลาวันหยุดที่นี่น่าจะเป็นวันดีๆของครอบครัวได้อีกวันหนึ่ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: