Travel Update :

นมัสการองค์พระศักดิ์สิทธิ์และพระสารีริกธาตุ วัดเกริ่นกฐิน จังหวัดลพบุรี


นมัสการองค์พระศักดิ์สิทธิ์และพระสารีริกธาตุ วัดเกริ่นกฐิน จังหวัดลพบุรี


นอกตัวเมืองลพบุรีมีวัดที่มีความน่าสนใจหลายวัด ดังเช่น วัดเกริ่นกฐิน ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นวัดราษฎร์ที่เกิดจากความศรัทธาของประชาชนต่อพระพุทธศาสนาและพระผู้นำชุมชน ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปประจำวัดคือหลวงพ่อปานที่เป็นที่เคารพนับถือของประชาชน และพระเกจิอาจารย์นามว่าหลวงพ่อเพี้ยน ประดิษฐานให้ได้สักการะและปิดทองทำบุญตามศรัทธา นอกจากนี้ยังมีเจดีย์พระธาตุบรรจุพระสารีริกธาตุ องค์พระพุทธเมตตาองค์ใหญ่ และศาลากลางน้ำอีกด้วย


     นักท่องเที่ยวสามารถทำบุญปล่อยสัตว์น้ำเพื่อสะเดาะเคราะห์ได้ ทางวัดมีศาลาริมน้ำและมีสระใหญ่ให้ได้ปล่อยอยู่ที่ด้านในวัด

     จากนั้นเข้าไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุภายในเจดีย์พระธาตุอันงาม ที่ภายในบรรจุพระสารีริกธาตุของพระอรหันต์ไว้มากมาย บางส่วนท่านเจ้าอาวาสได้รับมาจากองค์สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งจะมีป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับพระสารีริกธาตุนั้นๆ ไว้ด้วย ด้านข้างพระเจดีย์เป็นพระอุโบสถที่มีความงดงามมาก     ถัดออกไปอีกด้านหนึ่งของวัดใกล้กับบริเวณลานจอดรถมีลานกว้าง ด้านข้างเป็นอาศรมของหมอชีวกโกมารภัจจ์ และที่บูชาดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชาพระพุทธเมตตาองค์ใหญ่ ในลักษณะพุทธลีลาที่สูงและความสวยงามสง่าให้ประชาชนได้สักการบูชา

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: