Travel Update :

'ภูเวียงเวเนเตอร์ แย้มนิยมมี' ต้อนรับนักท่องเที่ยว ชมไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่


'ภูเวียงเวเนเตอร์ แย้มนิยมมี' ต้อนรับนักท่องเที่ยว ชมไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่


ภายหลังจากการเปิดตัวการค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ “ภูเวียงเวเนเตอร์ แย้มนิยมมี” (Phuwiang Venator Yaenniyomi) หรือนักล่าแห่งเทือกเขาภูเวียง ไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ ตัวที่ 10 ของประเทศไทย และเป็นตัวที่ 5 ของ จ.ขอนแก่น เป็นไดโนเสาร์เทอโรพอตขนาดกลาง สกลุและชนิดใหม่ของโลก ซึ่งกรมทรัพยากรธรณี ได้ขุดค้นพบที่ หลุมขุดที่ 98 ที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง ทำให้นักท่องเที่ยวตื่นตัว โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบไดโนเสาร์ เดินทางมาเที่ยวชมกันอย่างไม่ขาดสาย จุดประสงค์หลักคือการเรียนรู้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติและตามรอยนักธรณีวิทยา โดยในวันธรรมดา เด็ก และเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วทั้ง ภาคอีสานที่ทยอยเดินทางมาศึกษา เที่ยวชมและเรียนรู้ ขณะที่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเดินทางมาร่วมกิจกรรมและเที่ยวชมดินแดนไดโนเสาร์แห่งนี้กันอย่างคึกคัก


     นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธณี กล่าวว่า ปัจจุบันกรมฯได้ประสานการทำงานร่วมกับจังหวัดและ อบจ.ขอนแก่น ในการผลักดันให้อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง อ.เวียงเก่า เป็นธรณีระดับโลกของ UNESCO โดยแผนการดำเนินงานดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จและนำเสนอต่อที่ประชุมในอีก 6 ปีข้างหน้า โดยวันนี้คณะทำงานได้ลงพื้นที่ทำการศึกษาวิจัย มีการประสานงานร่วมกับชุมชนและพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพราะในการนำเสนอนั้นจะต้องมีผลการศึกษาวิจัยมารองรับ และชุมชนเองต้องพร้อม ขณะที่จังหวัดมีความชัดเจนในการส่งเสริมในเรื่องของการนำอุทยานฯแห่งนี้เป็นแหล่งศึกษาและเส้นทางการท่องเที่ยว คู่ขนานไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่ทั้งหมดชาวขอนแก่นนั้นตอบโจทย์และมีแผนการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี     อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้ มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวชมอุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียงไม่ต่ำกว่าวันละ 100 คน ในจำนวนนี้ยังไม่นับรวมการท่องเที่ยวในรูปแบบของการทัศนศึกษาจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆที่ติดต่อขอเข้ามาทำการศึกษาอุทยานฯ แห่งนี้ แทบทุกวัน ขณะที่ชุมชนเองก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งการเป็นไกด์ท้องถิ่น การนำผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนมาจำหน่าย สร้างรายใด้กระจายลงสู่ชุมชนด้วย
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: