Travel Update :

ท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชาวนาไทย ที่ 'แสวงหาธรรมชาติฟาร์ม'


ท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชาวนาไทย ที่ 'แสวงหาธรรมชาติฟาร์ม'


หากพูดถึงจังหวัดอ่างทอง เป็นจังหวัดทางภาคกลางที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวตามแนววิถีธรรมชาติและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ และยังเป็นเมืองอู่ข้าว อู่น้ำ อีกจังหวัดหนึ่งของประเทศ ทางจังหวัดอ่างทอง จึงหยิบยกเอาเอกลักษณ์เด่น คือวิถีทางธรรมชาติ และวิถีวัฒนธรรมการปลูกข้าวและพืชผลทางการเกษตร ของประชาชนในพื้นที่ มาเป็นตัวชูโรง ในเรื่องของการท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ

     นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวงานโครงการสืบสานประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับการปลูกข้าวจังหวัดอ่างทอง พร้อมกับระบุว่า การจัดงานท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชาวนาไทยของจังหวัดอ่างทองนั้น เพื่อแพร่ประชาสัมพันธ์การสืบสานประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับการปลูกข้าว เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักขั้นตอนการทำนา ตั้งแต่การไถนา การเพาะกล้า โยนกล้า ดำนา จนกระทั่งเกี่ยวข้าว โดยได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมงาน ในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562 ที่บริเวณ “แสวงหาธรรมชาติฟาร์ม” โดยประชาชนที่เข้าร่วมงานในวันดังกล่าว จะได้พบเห็นกิจกรรม การแข่งขันขับรถไถนาเพื่อสร้างสีสันแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสัมผัสวิถีชีวิตชาวนา เพื่อให้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาการปลูกข้าว วัฒนธรรมและประเพณี

     รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของอาชีพทำงาน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชาวนาในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยมีกิจกรรมพานักท่องเที่ยวไปศึกษาดูงานการเรียนรู้การปลูกข้าว โดยปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดอ่างทอง 4 ศูนย์การเรียนรู้ คือ ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองตามโครงการพระราชดำริบ้านยางกลาง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรไผ่ดำพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านแห ศูนย์เรียนรู้บ้านสวนอยู่สุข การแข่งขันรถไถ สาธิตการปลูกหญ้าแผก การเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ผักสวนครัว การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว


     และชมการแสดงรำอวยพร การแสดงลิเก นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการทำพิธีทำขวัญข้าว พิธีสู่ขวัญความ การดำนา การโยนข้าว ปลูกข้าว การเกี่ยวข้าวและการร้องเพลงเกี่ยวข้าว การนวดข้าว การสีฝัดข้าว และช่วงเย็นรับประทานอาหาร และรับชมการแสดงเพลงฉ่อย การแสดงรำฝางประทีป และที่สำคัญยังได้มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวไหว้พระศักการะสิ่งศักดิ์ 4 วัด 4 อำเภอ ได้แก่ วัดบ้านพราน วัดขุนอินทประมูล วัดม่วง วัดนางใน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวด้วย

     สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ไปเที่ยวชมได้ ที่บริเวณ “แสวงหาธรรมชาติฟาร์ม” ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562 นี้บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: