Travel Update :

ชมตลาดพื้นบ้านสินค้าโอท็อป ดื่มด่ำในสายหมอกที่ผาสุดแผ่นดิน ชัยภูมิ

ชมตลาดพื้นบ้านสินค้าโอท็อป ดื่มด่ำในสายหมอกที่ผาสุดแผ่นดิน ชัยภูมิ

ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนของทุกปีจะเป็นช่วงที่หลายคนตั้งใจมายังจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเทพสถิต เพราะเป็นช่วงที่ดอกกระเจียวบานและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เนื่องจากเป็นป่าที่สวยงาม ทั้งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารแม่น้ำสายสำคัญของภาคอีสานคือแม่น้ำชีและแม่น้ำป่าสัก พื้นที่อุทยานประมาณ 99.9 ตารางกิโลเมตร


     อุทยานเปิดให้เข้าตั้งแต่เวลา 6.00 หากเดินทางจากกรุงเทพฯ จะใช้เวลาหลายชม. ต้องเดินทางกลางคืนเพื่อให้ทันเห็นหมอกยามเช้า ค่าผ่านประตูผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท จักรยานยนต์ 20 บาท รถยนต์ 30 บาท ผู้ใหญ่ 60 ปีขึ้นไปและเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าผ่านประตู จากนั้นรอรถรางเพื่อเข้าชมตามจุดต่างๆ ของอุทยานฯ


     ก่อนเข้าไปยังอุทยานฯ จะมีร้านขายสินค้าต่างๆ ของชุมชนทั้งของที่ระลึก งานฝีมือ ผ้าทอ ผักผลไม้ ดอกกระเจียว รวมทั้งอาหารว่าง ร้านอาหาร ร้านกาแฟให้รองท้องก่อนเข้าไปชมธรรมชาติ

     เมื่อดูแผนที่แล้วรถรางจะพาเราไปยังจุดต่างๆ จุดแรกคือรับลมเย็นในม่านหมอกยามเช้าที่ผาสุดแผ่นดิน


     หลักหินบริเวณผาสุดแผ่นดิน ป้ายบอกวิธีปฏิบัติการชมธรรมชาติ และป้ายบอกทางไปยังจุดต่อไป หลายคนเช็คอินที่ป้ายผาสุดแผ่นดินเป็นที่ระลึก

     “ผาสุดแผ่นดิน” มีลักษณะเป็นหน้าผาที่เป็นชะง่อนหินยื่นออกไปเป็นจุดสูงสุดของเทือกเขาพัง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: