Travel Update :

'ท่าน้ำโหล๊ะไฟ' ท่องเที่ยววิถีชุมชน ที่พัทลุง


'ท่าน้ำโหล๊ะไฟ' ท่องเที่ยววิถีชุมชน ที่พัทลุง


จังหวัดพัทลุง ถือเป็นจังหวัดเมืองรองของการท่องเที่ยวอันดับ 2 จาก 55 เมืองรอง ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุน ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแบบชมวิถีวัฒนธรรม ของชุมชนต่าง และขณะนี้ การท่องเที่ยวชุมชน ถือว่ากำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัด ในหลายพื้นที่ ไม่ว่าท่องเที่ยววิถีชุมชน ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วย


     จังหวัดพัทลุงก็เช่นเดียวกัน มีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่อยากแนะนำสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ อยากให้หลายคนไปสัมผัส ที่ท่าน้ำโหล๊ะไฟ ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านโหล๊ะไฟ หมู่ที่ 5 ต.ลำสินต์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง มีบรรยากาศที่ร่มรื่น ของสายน้ำท้ายหมู่บ้าน ซึ่งสายน้ำดังกล่าว รองรับน้ำมาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบรรทัดพัทลุง ริมลำคลองที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนและสังสรรค์ ท่ามกลางธรรมชาติบนหาดทราย ที่มีสายน้ำใสไหลเย็นตลอดทั้งปี


     ด้านนายสมใจ แสงใส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.ลำสินต์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง บอกเล่าว่า ท่าน้ำโหล๊ะไฟนั้น แต่เดิมเป็นท่าน้ำเก่าแก่ ที่ชาวบ้านใช้ในการดินทาง และนำผลิตผลทางด้านการเกษตรออกจำหน่าย แต่ด้วยการพัฒนาเส้นทางบกที่เจริญและสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้ท่าน้ำในอดีตได้ถูกทิ้งร้างไป แต่ชาวบ้านก็ยังใช้ท่าน้ำแห่งนี้ลงเล่นน้ำคลายร้อนในช่วงหน้าร้อนมาโดยตลอด และด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่น ทางผู้นำชุมชนและผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน จึงได้ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ไว้ให้เด็กๆ ในหมู่บ้านได้มาพักผ่อนเล่นน้ำคลายร้อนกัน และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนท่องเที่ยววิถีชุมชน เล่นน้ำคลายร้อน พร้อมทั้งจับจ่ายชื้อสินค้าพื้นเมือง สินค้าเกษตร สินค้าของคนในชุมชน ที่มาวางจำหน่าย ในวันหยุดเสาร์ และอาทิตย์ด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: