Travel Update :

'วันเดียวเที่ยวหนองคอน' ณ เมืองหนองคาย


'วันเดียวเที่ยวหนองคอน' ณ เมืองหนองคาย


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ส่งเสริมและสนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ในพื้นที่โดยเฉพาะชุมชน ณ บ้านหนองคอน อำเภอรัตนวาปี ที่นักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมจะได้ไปสัมผัสวิถีชุมชน ผ่านโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ชุมชนท่องเที่ยว วิถีไทยริมโขง” ตามโครงการ “ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)


     นอกเหนือจากวิถีชีวิตชุมชนแล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรม และร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามโปรแกรมการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ณ บ้านหนองคอน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ซึ่งหมู่บ้านนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองหนองคายไปทางจังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 74 กิโลเมตร คำขวัญของหมู่บ้านคือ “หมู่บ้านศีล 5 ต้นแบบบ้านหนองคอน - หนองบัวเงิน อ.รัตนวาปี ในหนองน้ำนั้นมีปลา ยางพาราเขียวขจี สับปะรดฉ่ำหวานนั้นมากมี ถิ่นนี้คือหนองคอน


     สำหรับกิจกรรมที่ทางหมู่บ้าน จัดเตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยว เป็นแบบ One day trip เริ่มต้นจากการเข้าสักการะหลวงปู่ด่อน วัดหนองคอน, ชมการทำเครื่องหนัง, การทำสับปะรดกวน - ข้าวเกรียบสับปะรด, ชมการฟ้อนรำ และล่องแพหนองคอน หนองน้ำขนาดใหญ่ มีแพไม้ไผ่และแพขนาดใหญ่คอยให้บริการได้สัมผัสกับธรรมชาติหนองน้ำท่ามกลางทุ่งนาและป่าไม้รายรอบ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ก่อนที่เดินทางกลับไปด้วยความประทับใจบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: