Travel Update :

เที่ยววัดป่าภูหายหลง ชมทิวทัศน์แสนงามราวสรวงสวรรค์ นครราชสีมา


เที่ยววัดป่าภูหายหลง ชมทิวทัศน์แสนงามราวสรวงสวรรค์ นครราชสีมา


ความสวยงามตามธรรมชาติและความสุขสงบของทิวเขามักเป็นที่เหมาะสมในการฝึกสมาธิ การแสวงหาความสงบ เพื่อให้เกิดปัญญา ค้นพบสัจธรรมความจริงตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จังหวัดนครราชสีมาโอบล้อมด้วยเทือกเขาใหญ่ จึงมีสถานปฎิบัติธรรมและวัดวาอารามเกิดขึ้นอยู่ท่ามกลางภูมิทัศน์ที่งดงามตระการตา เช่น วัดป่าภูหายหลง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านซับสำราญ หมู่บ้านเขากอย และหมู่บ้านเพิ่มสมบัติ ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


     การมายังวัดป่าภูหายหลงนั้นต้องจอดรถที่ด้านล่างแล้วจึงนั่งสองแถวหรือรถปิ๊กอัพที่ทางวัดจัดมาเพื่อขึ้นไปยังวัด นมัสการท่านเจ้าอาวาสและทำบุญตามศรัทธา มีเรื่องเล่าว่าเดิมวัดนี้ชื่อวัดภูเขากอย มีภิกษุธุดงค์นามว่าหลงธุดงค์ผ่านมา ชาวบ้านจึงนิมนต์ให้อยู่จำพรรษาที่วัดนี้ ด้วยความศรัทธาจึงได้มีการพัฒนาวัดเรื่อยมา ต่อมาพระอาจารย์ประพันธ์ อนาวิโล (ครูจารย์สุ่ม) ซึ่งเป็นศิษย์หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ได้ตั้งชื่อวัดใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล คือ วัดป่าภูหายหลง ซึ่งหมายถึงดินแดนที่หลุดพ้นจากความหลงทั้งปวง อันได้แก่สิ่งมัวเมาหรือกิเลสตัณหาทั้งปวงได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ     พระอุโบสถอยู่ด้านบน มีพระประธานนามว่าพระพุทธมงคลสิริทวีชัยประทานพร และพระพุทธมงคลมุจลินทร์ พระสังกัจจายน์องค์ใหญ่ อยู่ข้างธรรมจักร พระโมคคานะ ลูกนิมิตจำลอง ศาลาโลกอุดร บูชาบูรพาจารย์ ต้นพระศรีมหาโพธิ์จากอินเดีย จากนั้นชมความสวยงามรอบพระอุโบสถของวัดป่าภูหายหลง ที่มีเมฆหมอกสีขาวปกคลุมทิวเขาอยู่เบื้องหน้าที่สวยงามในทุกช่วงฤดูกาลจนถูกเปรียบว่างามราวอยู่บนสรวงสวรรค์
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: